Merhaba. Heyecanla, bölgemizdeki kümelenme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Öncelikle ve altını çizmek istediğim bir hususu, tekrar dile getirmek istiyorum. Bölgemizde, ismini veremeyeceğim, pek çok kuruluş, bölgesel kümelenme üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ancak, bütçe harcamalarının kısıldığı bir dönemde, bölgemizde birden fazla kümelenme desteğinin başarılı olacağına inanmadığımı da belirtmek isterim. Stratejik olarak, en önde olduğumuz hususu başa alarak, o sektörde, bölgesel bir kümelenme oluşturmamız ve merkezi yönetimden destek talep etmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Birini başardıktan sonra, ikinci ve üçüncü bölgesel kümelenme çalışmalarına girilmelidir. Tabi ki, alt çalışmalar kesilmemelidir. Yani, işin özü, çevremizde olmayan bir sektörel öncelikle ve güç birliği ile, hep beraber, bu bölgesel kümelenme çalışmalarına yoğunlaşmalıyız. Hatta, çevremizdeki bölgesel kümelenme çalışmalarını destekleyici sektörlerden seçmemiz, merkezi hükümetin desteklemesi ihtimalini de arttırır. Bu arada, bölgesel kümelenme çalışması yanında, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’de yoğunlaşan çalışmalar benzeri, küme organizasyonları kuruyoruz (Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023, 2014, s. 64). Kargaşa olmaması ve hedefe güdümlü bir sinerji yaratması kapsamında, 10 Ar-Ge ve tasarım firmasının ve içerisinde akademisyen ile ön kuluçka merkezinden bir öğrencinin de olduğu bir oluşum. Şuan kurgulananlar;
• Biyoteknoloji Kümesi,
• Eğitim Teknolojileri Kümesi,
• Farmakoloji Kümesi,
• Siber Güvenlik Kümesi,
• Yapay Zekâ ve Türev Sektörler Kümesi.
Tabi ki, bu firmaları toplamak ve bir arada tutmak kolay değil. Ancak, dünya literatürüne baktığımızda, sektörel odaklanmalar çok önemli. Çünkü, aynı sektöre bağlı firmalar bir araya geldiğinde, unutulmamalıdır ki, o bölgenin rakip firmaları bir araya gelmektedir. Böyle bir toplu bakış açısıyla, rakip firmalar, birbirini daha iyi analiz edebilme ve eksik modüllerini, rakip firmalar ile yapacağı işbirlikleri ile daha güçlü yapılar oluşturabilme kapasitesine ulaşmaktadırlar. Bu 10 firma içerisinde, salt tek bir sektörde çalışmalar, çoğunlukla yapılmamaktadır. Bu firmalar, belirlenen sektörde çalışırken, aynı zamanda enerji, tarım, turizm gibi sektörlerde de çalışmaktadırlar. Böylelikle firmalar, daha derinlemesine çalışmalar yapabilmektedirler. Ayrıca, akademisyen ve öğrenci olması ile üniversite-sanayi işbirliği sağlanabilmektedir, TÜBİTAK projeleri için de zemin oluşmaktadır. Tüm bu bilgiler ile beraber, bir heyecanımı sizlerle paylaşmak isterim. Kursuna katılarak sertifikamı da aldığım ve Kasım 2022’den beri iştirak ettiğim, Early Warning Europe Network projesi olan RescEWE, European Enterprise Promotion Award 2023’ü kazandı. İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenen galada, KOBİ seviyesinde girişimciliği teşvik eden ve destekleyen en iyi Avrupa Projesi ödülünü aldı. Böyle bir organizasyonda, faaliyetlere katılmak, beni mutlu etti.
Evet, bu yazımızda da kümelenme ekseninde, bölgemizdeki son gelişmeleri sizlere aktardık. Güç birliğinin önemi ve odak çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemelere devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın. Kaynakça
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023, Kalkınma Bakanlığı 1 (2014). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/2014-2023_B%C3%B6lgesel_Geli%C5%9Fme_Ulusal_Stratejisi.pdf