Sevgili okurlar merhaba, bu ay sizlere iştirak ettiğim, bölgesel kümelenmeye ve inovasyona katkı sağlayabileceğini düşündüğüm, bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. 21-22 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen “AIydın: Yapay Zekâ Çağında Teknoloji” zirvesindeki “Akıllı Şehirler” panelinde, akıllı şehirleşmenin önemi ve yapay zekanın bu süreçteki rolü vurgulanarak, önemli paylaşımlarda bulunuldu. Moderatörlüğünü yaptığım organizasyona, Prof.Dr.Olcay Üzengi AKTÜRK, Orhan KURT, Kıvanç KIRLI ve Tuğçe ALTINKİLİT katılım gösterdi. Katılımcıların değerli katkılarıyla zenginleşen bu etkinlik, akıllı şehirlerin, geleceğimiz üzerindeki etkisini, yeniden düşünmemizi sağladı. Akıllı şehirler, sadece teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da yaşam kalitemizi artırma potansiyeline sahiptir. Yapay zekâ entegrasyonu sayesinde, trafikten enerji yönetimine, güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar, her alanda, daha verimli ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Bu süreçte, gençlerimizin gösterdiği çaba ve yaratıcılık ise, umut vericidir. Bu muhteşem organizasyon sayesinde, akıllı şehirleşme yolculuğunda, önemli bir adım atılmıştır. Bu organizasyonun, ilerleyen yıllarda, T.C. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler gibi kurumların desteğiyle, daha da yaygınlaşacağına inanıyorum. Burada öne çıkan hususların, teknoloji geliştirme bölgelerinde, ön kuluçka, kuluçka veya büyük firmalarca, Ar-Ge ve tasarım projesine dönüştürülmesi, fiiliyata geçirilerek, gelir modelleri oluşturulması, önem arz etmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmaların, uluslararası örneklerinin de bulunarak, paydaş şehirler oluşturulması ve bilgi alış-verişinde bulunulması, küresel bir vizyon kazanılması, diğer önemli hususlardandır. Dünya’dan bazı önemli akıllı şehirleri, aşağıda sıralamak isterim (Danyal, 2024).
• Londra (Açık veri ve şeffaflık, işbirliği ve katılımcılık, teknolojik ve yenilik,...vb.)
• Singapur (Gerçek zamanlı su kullanımı, yüzme havuzlarında boğulma tespiti,...vb.)
• Seul (Akıllı durak, sanal alışveriş, Wi-Fi, kamera, meteorolojik sensör, hava durumu tahmini,...vb.)
Yapay zekâ çağında, akıllı şehirlerin önemi, artık yadsınamaz bir gerçektir. Bu yolda ilerlerken, her birimizin katkısıyla, daha yaşanabilir, daha akıllı ve daha sürdürülebilir şehirler inşa edebiliriz. Bu vizyonu paylaşan herkese müteşekkir olmalıyız. Bu süreçte, üniversite, yerel yönetimler ve sanayinin bir arada olduğu bir çalışma grubu kurmalıyız. Bu grup 10 alt başlık belirlemelidir. Bu 10 alt başlığın amacı, şehir olarak, istihdam yaratan, işsizliği azaltan, ekonomik güç odağına dönüştüren, daha yaşanabilir ve huzuru perçinleyen bir akıllı şehir oluşturmak olmalıdır. Öneri olarak, bu 10 alt başlık, ulaşım, sağlık, veri paylaşımı, işbirliği oluşturma ve katılımcılık, teknolojik kültür oluşturma, su kullanımı, sosyal tesis yönetimi ve sanal alışveriş gibi konular olabilir. Mutlaka, bu alt başlıkları çalışan, komisyonlar da kurulmalıdır. Bu komisyonlarda, akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri, oda temsilcileri gibi kişi yada kişiler olmalıdır. Sekretaryasını mutlaka yerel yönetimler yapmalıdır. Örneğin, ulaşım konusunda çalışan komisyon, yerel bölge için kalkınma ajansı ile beraber 5, 10, 15 ve 20 yıllık planlamalar ortaya koymalıdır. Son olarak küçük bir not eklemek isterim. 30-31 Mayıs 2024 tarihindeki Edirne’de gerçekleşen, 13. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı’ndaydım. Burada İTU Arı Teknokent’in başını çektiği kümelenme organizasyonu üzerine bir sunuyu takip ettim. Sunu sonrası, ARI Teknoloji Transfer Ofisi Genel Koordinatörü Sayın Serdar ÇALIŞ ile kümelenme üzerine, verimli bir ayaküstü toplantısı yaptık. Umut ederim, güzel işbirlikleri olacaktır.
Evet, bu yazımıza, akıllı şehirlerin gelişimine katkıda bulunmak için, fikirlerin paylaşılması veya yerel teknoloji girişimlerine destek olunması davetiyle, yazıyı sonlandırıyoruz. Sonraki yazılarımızda da bölgesel kümelenme konusunu incelemeye devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın.