Merhaba. Bölgesel ve sektörel kümelenme faaliyetleri hızla devam etmekte. Bu kapsamda, pek çok organizasyon yapılmaktadır. Bunlardan biri de TR32 bölgesindeki sektörel kümelerin spesifik olarak yatırımcı görüşmeleri planlanması ve B2B toplantılardır. Yatırımcılar, birebir yapılan toplantılarda, sektörel küme firmaları ile buluşmaktadırlar. Sakin bir ortam oluşturmak için, toplantılar kamuya kapalı olarak organize edilmektedir. B2B toplantılarda da firmaların, kendi aralarında tedarikçi-pazar ilişkisi kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ilişkilerde, TÜBİTAK’ın bir desteğine dikkat çekmek istiyorum. Diyelim ki, yatırımcı firmanın büyük organizasyon olması sebebiyle kaynak israfını önlemek için, süreç yönetiminde veya katma değer artışında bir hedefi olsun. Büyük firmalar, bu çalışmaları, devamlı suretle yapmaktadırlar. Ancak, bu işi minimum maliyet ile yapmak isterler, kendi süreçlerinde ve pazarında kısa vadede, bir değişiklik yapmak istemezler. Uzun vadede, maliyetleri düşürmek veya yeni pazar oluşturmak için, bazı süreç veya ürünlerde, Ar-Ge veya tasarımda yenilik yapmak isterler. Bunun için ise, kamunun en güzel desteklerinden bir tanesi de “1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı”dır. Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip, Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının, büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin, potansiyel müşterisi olan, yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği, müşteri kuruluş ortaklı, Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu destek ile hem işbirlikleri artmakta hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının, daha etkin kullanımı sağlanmaktadır. Bu süreç, ülkemizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Bu destek kapsamında (1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı, 2024);
• Konu ve sektör sınırlaması yoktur.
• Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek, ürünü (veya süreci) geliştirmektedir.
• Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmektedir.
Sonuç olarak, 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılar ortaya konmaktadır. Rakam ve oranlar az gözükebilir. Ancak, TÜBİTAK limitleri ve oranları gün ve gün yenileyebilmektedir. Burada şunu da unutmamak gerekir. Müşteri kuruluş zaten bu maliyete katlanmaya hazırdır. Burada amaç, Ar-Ge ve tasarım projesi yürüten ve startup olan, teknoloji geliştirme bölgesi firması ile büyük seviyedeki firmayı bir araya getirmektir. Bu birlikteliklerden, farklı çok yarardaşlıklar çıkabilmektedir. Büyük firmalar, bu ve benzeri yapılar ile startuplar kurmakta ve böylece, sürdürülebilirliklerini sağlayabilmektedirler. Çağrı ekosistemi destekleyen onlarcasından sadece biridir. Büyük firmalar, bu tür çalışmalar ile kendi personelleri için, girişimciliği destekleyerek, motive edebilmekte veya içerisinde olmayan teknolojileri, bu sayede firma dışından, bünyesine ithal edebilmektedir. İşte biz bunun adına, teknoloji transferi diyoruz. İnsan yazarken bile keyif almakta.
Evet, bu yazımızda, bölgemizdeki sektörel kümelerin, sürdürülebilirliği için yapılabilecek faaliyetleri tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, bölgesel kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemelere devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın.

linkedin.com/in/yasin-danyal-05829863
https://www.youtube.com/channel/UCN3KdNsQB3y9rtZgN_F9JgA

Kaynakça
1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı. (2024, Mart 17). TÜBİTAK. https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi