Sevgili okurlar merhaba, bu ay sizlere, Aydın ilimizdeki, bölgesel kalkınma ve yenilikçilik konularında, bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Aydın, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olmasının yanı sıra, son yıllarda, bölgesel kalkınma alanında da önemli adımlar atmaktadır. İşte bu noktada, Aydın'ın geleceğini şekillendirecek yeni fikirler ve motivasyonlar üzerine düşünmek önemlidir. İlki, “Tarım ve Turizm”; Aydın, verimli toprakları ve iklimiyle tarım sektöründe büyük potansiyele sahiptir. Zeytin, incir, pamuk gibi ürünler hem yerel ekonomiye katkı sağlar hem de ihracatta önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, Aydın'ın tarihi ve doğal güzellikleri, turizm açısından büyük bir avantajdır. İkincisi, “Sanayi ve Teknoloji”; Aydın'da sanayi sektörü de gelişmektedir. Yeni teknolojilere yatırım yapmak, iş gücünün niteliğini artırmak ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmak, bölgenin rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca, girişimcilik ve inovasyon desteklenmektedir. Üçüncüsü, “Eğitim ve Gençlik”; Aydın'daki Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, genç nüfusun eğitimine katkı sağlamaktadır. Gençlerin, girişimci ruhunu desteklemek için, eğitim ve mentorluk programları düzenlenmektedir. Bu sayede, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bölgesel kalkınmanın ivme kazanması amaçlanmaktadır. Dördüncüsü, “Sürdürülebilirlik ve Çevre”; Aydın'ın doğal güzelliklerini koruyacak ve sürdürülebilir bir çevre politikasını destekleyecek projeler üzerinde çalışılmaktadır. Aydın'ın potansiyelini daha iyi anlamak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için, hep birlikte düşünmeliyiz. Bu aylardaki, özellikle bu hedefleri yerine getirebilmek için, dikkat çekmek istediğim, üç etkinlik veya çağrıyı aşağıda sıralamak istiyorum (Çetin, 2023).
    •    EWA – Empowering Women in Agrifood Program 2024 (TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü),
    •    AIYDIN: Yapay Zekâ Çağında Teknoloji Zirvesi (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi),
    •    11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı (Aydın Ticaret Borsası).
Pek çok program olmasına rağmen, dikkat çekmek için, burada üçüne değineceğim. Öncelikle EWA – Empowering Women in Agrifood Program 2024 çağrısı, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek bir çağrıdır. Çağrı Türkçe olarak, “Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı 2024” olarak adlandırılmaktadır. Çağrı, “Gıda ve Tarımın Kadın Girişimcilerini Arıyoruz!” manşetiyle yayınlanmıştır. AIAYDIN: Yapay Zekâ Çağında Teknoloji Zirvesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde 21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenmektedir. Bu etkinlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bulunan Google Developer Student Clubs ile Teknoloji ve İnovasyon Topluluklarınca, 4 panel icra edilmektedir. Panelde, “Yapay Zekâ”, “Tarım ve Gıda”, “Akıllı Şehirler” ve “Havacılık” konuları ele alınmaktadır. 11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşmiş ve önümüzdeki yılda, takip edilmesi gereken bir etkinliktir. Aydın Ticaret Borsası tarafından icra edilen bu etkinliğe, 550 marka ile yaklaşık 500 bin ziyaretçi katılmıştır. Tüm bu etkinlik ve faaliyetler, bölgesel gelişmemiz için çok önemlidir. Tekrarlarını veya düzenleyen kuruluşları takip edip, sonraki etkinlik ve faaliyetlere iştirak edilmesi gerekmektedir. 7’den 70’e, kadını ve erkeği, bu farkındalık içerisinde olmalıdır. Bölgesel gelişim, yerelden başlayarak, genele dayanmalıdır. Tabi ki merkezi yönetimin destekleri olmalıdır, ancak yerelde de toplum, bu tür etkinlik ve faaliyetlerin bilincinde olup, takip edip, nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesinde olmalıdır. Bütünün bir parçası ve itici gücü olmak, çok değerlidir.
Evet, bu yazımızda, yerelde bizi destekleyebilecek ve bölgesel kümelenmeye katkı sunabilecek, etkinlik ve faaliyetleri tartıştık. Bir sonraki yazımızda, bölgesel kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemelere devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın.