Merhaba. Bölgesel ve sektörel kümelenme faaliyetleri hızla devam etmektedir. Ancak, yerelde bu faaliyetlere, istenilen seviyede ilgi çekilememektedir. Bunun için, makale çalışmaları yapılarak, yerelde toplumun bilgilendirilmesi amacıyla, emek harcanmaktadır. Teknolojiyi yerelden genele yayma faaliyetleri devam etmektedir. Dünyada çok hızlı teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İşletmeler, dijital dönüşüm denilen süreci yaşamaktadırlar. Bu konuda, bilinç seviyesini daha da arttırarak, dünya ile rekabet gücümüzü, daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Teknolojik ilerlemelerin negatif etkilerine karşı, çözüm yolları bularak, gelir modelleri oluşturmalıyız. Teknolojiden geri adım atılması, zaten söz konusu olamaz. Burada, Euronews’in 2019 yılındaki makalesine dikkat çekmek istiyorum. Teknoloji Nereye Gidiyor, İnsanoğlu 21. Yüzyıla Dayanabilecek mi? Ünlü Astrofizikçi Rees Cevaplıyor (2019) başlıklı makalesinde, teknolojik ilerlemeye dikkat çekilmektedir. Makale, Britanyalı kozmolog ve astrofizikçi Martin John Rees ile yapılan söyleşiyi kaleme almaktadır. Teknolojinin olumsuz yönlerine atıf yapılmaktadır. Makale sorunsalı kimlik üzerinedir. "İnsan beyni elektronik cihazlara yüklendiğinde kimliğimiz, kişiliğimiz ne olacak?". Bizlerde, bu olumsuz yönlere nasıl çözümler bularak gelir modelleri oluşturabiliriz, bunu sorgulamamız gerekmektedir. Bölgemizde, bu teknolojik sorunlara çözüm bulan teknolojik çalışmalar üzerine eğilinmelidir. Bu demek oluyor ki, bu teknolojik gelişmelerin, yereldeki kişiler ile uyumunu sağlayacak, sektörel ihtiyaçlar söz konusudur. Gelir modeli olan çözüm yolları, kamu teşvikleri ile genele yaygınlaştırılmalıdır. Doğru istikamet, toplumun bilinç düzeyinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple, pek çok toplantı ve faaliyetler yapılmaktadır. Bölgemizdeki gelişmelerden, en önde gelen üçünü, sizlere iletmek isterim;
• Çeşitli kuruluşlarla “Tarım Kümesi” toplantısı kapsamında koordinasyon toplantısı,
• Ege Bölgesinde bulunan yedi teknopark ile proje çalışmaları kapsamında koordinasyon toplantısı,
• İşletmeler için önemli, stratejik çalışmaları içeren “Sürdürülebilir Yalın Çalıştayı”dır.
Sonuç olarak, yerelde pek çok etkinlik ve çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar, elbette sonuca ulaşacaktır. Gelir modelleri oluşturularak, katma değerli mallar/hizmetler/süreçler, işletmeler veya bölgesel kümelenmeler, ortaya çıkabilecektir. Sorun tespiti önemlidir. Teknolojik gelişmeler, bir sorun olarak gözükse bile, her sorun, çözümünü doğurur. Bu çözümler, yeni fikirler, yeni işletmeler ve hatta yeni bölgesel kümelenmeler demektir. Geçen ay içerisinde, “Tarım Kümelenmesi” iştirakçileri toplanmış ve ortak yapılabilecek proje çalışmaları görüşülmüştür. İlk hamle olarak, bölgesel kümelenme için matris denilen çizelgelerin doldurulması öngörülmüştür. Müteakiben bu matrislere göre, firmalar arasında, tedarikçi-pazar veya derinlemesine ilişkiler kurulacaktır. Ege Teknoparkları toplantısında da ortak yapılabilecek çalışmalar görüşülmüştür. Özellikle istihdamı destekleyecek ve şuan insan kaynağı sıkıntısı olarak görülen yazılımcı sayılarının arttırılması için, çalışmalar yapılması öngörülmüştür. Sürdürülebilir Yalın Çalıştayında da yalın yönetimin on konu üzerindeki etkileşimleri tartışılmış, sabahki panelde dijital dönüşüm amaç değil araç olduğu vurgusu yapılmıştır. Amacın maliyetleri düşürerek sürdürülebilirliğin sağlanması olduğu vurgulanmıştır.
Evet, bu yazımızda, bölgemizdeki faaliyetler üzerine, sektörel kümelenme faaliyetlerini tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, bölgesel kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemelere devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın.
Kaynakça
Teknoloji Nereye Gidiyor, İnsanoğlu 21. Yüzyıla Dayanabilecek mi? Ünlü Astrofizikçi Rees Cevaplıyor. (2019, Mayıs 9). Euronews, 1-11. https://tr.euronews.com/2018/11/13/insan-beyni-elektronik-cihazlara-yuklendiginde-kimligimiz-kisiligimiz-ne-olacak