Bugün, Kur’an’dan hayatımıza yön verecek ve bizi etkileyecek 100 emir ve nasihatten bahsetmek istiyorum. Ayetlerin sonundaki rakamlar önce Kur’an’daki sure numarası sonrasında gelen de o surenin ayet numarasıdır.Bu ayetleri okuyalım ve biz bu ayetin neresindeyiz diye düşünelim.Kulağa küpe olacak 100 nasihat:1. ALLAH ile beraber başka bir ilaha tapma! (28:88)
2. Kaba ve katı yürekli olma! (3:159)
3. Öfkeni yen! (3:134)
4. Yakınlarına ve herkese iyilik et! (4:36)
5. Kibirlenme! (7:13)
6. Affedici ol! (7.199)
7. Yumuşak sözlü ol! (20:44)
8. Sesini alçalt! (31:19)
9. Başkalarını alaya alma! (49:11)
10. Anne-babana karşı görevlerini yerine getir! (17:23)
11. Anne-babana karşı saygısız söz söyleme, öf bile deme! (17:23)
12. Anne-babanın odasına izinsiz girme! (24:58)
13. Borcunu yaz! (2:282)
14. Hiçkimseye körükörüne, sorgulamadan uyma! (2:170)
15. Alacaklı olduğun kişi dardaysa biraz daha zaman tanı! (2:280)
16. Faiz yeme! (2:275)
17. Rüşvete karışma! (2:188)
18. Sözünü tut! (2:177)
19. Sana olan güveni boşa çıkarma! (2:283)
20. Hakkı batıl ile karıştırma! (2:42)
21. İnsanlar arasında adaletle hükmet! (4:58)
22. Adaleti sapasağlam ayakta tut! (4:135)
23. Ölen kişinin malı aile bireyleri arasında dağıtılır! (4:7)
24. Kadınların da mirastan payı vardır! (4:7)
25. Yetim malı yeme! (4:10)
26. Yetimleri koru! (2:220)
27. Birbirinizin malını bâtıl (haksız ve haram yollar) ile yemeyin! (4:29)
28. İnsanların arasını düzeltin! (49:9)
29. Zandan sakının! (49:12)
30. Şahitliği, bildiklerini gizleme! (2:283)
31. Kusur araştırma ve gıybet yapma! (49:12)
32. Malını infak et (ALLAH yolunda harca)! (57:7)
33. Yoksulu doyurmaya önayak ol, teşvik et! (107:3)
34. İstemeye çekinen yoksulu bul ve onlara yardım et! (2:273)
35. Paranı boşa harcama! (17:29)
36. Sadakayı&hayrı başa kakarak boşa çıkarma! (2:264)
37. Misafire hürmet et! (51:26)
38. Önce kendin yap daha sonra o iyiliği &hakkı emret! (2:44)
39. Yeryüzünde bozgunculuk (fesat) ile karışıklık çıkarma! (2:60)
40. İnsanları mescidlerden mahrum bırakmave men etme! (2:114)
41. Sizinle savaşanlara karşı siz de savaşın! (2:190)
42. Savaş kurallarını uygulayın! (2:191)
43. Sakın savaştan ve düşmandan kaçma! (8:15)
44. Dinde zorlama yoktur yani kimseye zorla İslamı kabul ettiremezsin! (2:256)
45. Tüm peygamberlere iman et! (2:285)
46. Adet döneminde cinsel ilişki yasaktır! (2:222)
47. Bebeğini iki tam yıl emzir! (2:233)
48. Zinaya yaklaşma bile! (17:32)
49. Yöneticinin liyakatli olanını seç! (2:247)
50. Bir kişiye kapasitesinden fazlasını yükleme! (2:286)
51. Parçalanıp bölünmeyin! (3:103)
52. Kainatın harikuladeliği ve yaratışı üzerinde tefekkür et!.. (3:191)
53. Erkekler ve kadınlar yaptıklarından dolayı eşit karşılıklar alacaktır! (3:195)
54. Size açıklananlar dışında kan bağınız olanlarla evlenmeyin! (4:23)
55. Evin reisi ve geçindiricisi erkektir! (4:34)
56. Cimri olma! (4:37)
57. Kıskanma! (4:54)
58. Birbirinizi öldürmeyin! (4:92)
59. Sakın hainlerden yana olma! Onları savunma! (4:105)
60. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın! (5:2)
61. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın! (5:2)
62. Sayıca çok olmak; haklı olmak ya da doğru yolda olmak demek değildir! (6:116)
63. Âdil ol! (5:8)
64. Suçları caydırıcı ve ibret verici şekilde cezalandırın! (5:38)
65. Günahtan ve haramdan sakındır! (5:63)
66. Ölmüş hayvan, kan ve domuz eti haramdır! (5:3)
67. Sarhoşluk verici şeylerden ve alkolden sakın! (5:90)
68. Kumar oynama! (5:90)
69. Başkalarının taptıklarına sövme! (6:108)
70. Ölçüyü ve tartıyı tam yap! (6:162)
71. Ye, iç ama israf etme! (7:31)
72. Namazda güzel kıyafetler giy! (7:31)
73. Senden sığınma talep edenleri himaye et ve onlara yardım et!
74. Tertemiz ol! (9:108)
75. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesme! (12:87)
76. Allah bilmeden işlenen kötülükleri affeder! (16:119)
77. ALLAH'a davet hikmetle ve güzel öğütle olur! (16:125)
78. Hiçkimse başkasının günahını yüklenemez! (17:15)
79. Fakirlik korkusuyla çocuğunu öldürme! (17:31)
80. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardından gitme! (17:36)
81. Faydasız şeylerden uzak dur! ( 23:3)
82. Başkalarının evine izinsiz girme! (24:27)
83. Allah kendisine kulluk edenleri ve ortak koşmayanları emniyete kavuşturur. (24:55)
84. Tevazu ve vakar ile yürü! (25:63)
85. Dünyadan nasibini unutma! (28:77)
86. Eşcinselliğe sakın bulaşma! (29:29)
87. İyiliği emret, kötülükten alıkoy! (31:17)
88. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! (31:18)
89. Kadınlar zinetlerini açığa vurup göstermesinler! (33:33)
90. Allah bütün günahları bağışlar! (39:53)
91. ALLAH'ın rahmetinden ümit kesme! (39:53)
92. Kötülüğü güzellikle sav! (41:34)
93. İstişare edin! (42:38)
94. En üstün olan en takvalı olandır! (49:13)
95. Dinde ruhbanlık yoktur! (57:27)
96. İlim sahiplerine ALLAH tarafından daha yüksek dereceler verilecektir. (58:11)
97. Gayrimüslimlere kibar ve adil davran. (60:8)
98. Kendini açgözlülükten ve hırstan koru! (64:16)
99. Allah'tan bağışlanma dile! O'bağışlayan ve merhamet edendir!
100. Bir şey isteyeni veya dilenciyi azarlama! (93:10)Bu ayetleri bir yere kaydedin. Ara sıra okuyalım. Rabbimizin emirlerinin ne kadarını yapıyor e kadarını yapmıyoruz. 100 madde var. Müslümanlığımızın yüzdesini de böylece elde etmiş oluruz.Cuma’nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.Cumanız mübarek olsun.