Yüce Allah’ın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden biri zamandır. Zaman, insanın hayat hikayesini bütünüyle kuşatan bir imkân ve fırsat alanıdır. Bu sebeple, her ânı kıymetli ve değerlendirilmeye layık eşsiz bir sermayedir. Vaktinin kıymetini bilip onu boşa harcamayanlar, hayatının her safhasında Allah’ın rızasını gözetip Resûlüllah’ın rehberliğine tabi olanlar, Rabbimizin ikramına mazhar olacaktır. Zamanı boşa geçirmek ise bir insan için en büyük ziyan, en büyük hüsrandır.
Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her ânımız değerlidir. Fakat bazı vakitler vardır ki ilâhi lütuf zamanları olarak bahşedilmiş, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kılınmıştır. Bu zaman dilimleri Allah’ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. İşte böylesine kıymetli zamanlardan biri de bu akşam idrak edeceğimiz Berât gecesidir.
Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen Ramazan’a hazırlamaktadır. Bu ayların başı olan Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle bereketlenir. Ortası olan Şâban ayı ise Berât gecesiyle af ve mağfirete açılır.
Berât Gecesi, “evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına” az kaldı demektir.
Berât Gecesi, 15 gün sonra “cennetin kapılarının açılacağının ve cehennemin kapılarının kapanacağının” müjdesini vermektedir.
Berât Gecesi, “Kim Ramazan ayında oruç tutarsa, mükafatını da ancak Allah’tan bekleyerek bunu yaparsa, geçmiş günahlarının silineceğinin” müjdesini veren bir müjdecidir.
Allah Resûlü (s.a.s) Berât gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere şöyle müjdelemiştir:
“Şâban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar:
‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım!
Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim!
Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim...’ buyurur.” (İbn Mâce, İkâmet, 191. 2)
Berât gecesi, kalbimizin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol açma vaktidir. Berât gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir.
Bu mübarek geceyi değerlendirmenin en temel şartı; hayatın karmaşasından biraz olsun kendimizi kurtarıp kulluğumuzu sorgulamaktır.
Ne ile meşgulüm, hangi uğurda yaşıyorum, niyetlerim ve amellerim beni nereye götürüyor diye kendimize sormaktır.
İç dünyamıza dönmek, geçmişimizin muhasebesini yapmak, tefekkür etmektir.
Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir insan olmaya söz vermektir.
Nefsimizin esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duymaktır.
İşte o zaman bu gece bizim için gerçek manada bir fırsata dönüşecek ve kurtuluş beratımız olacaktır.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır:
“Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: ‘Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak kendine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (En’âm 6/54.)
Ebedi hayatta kurtuluş beratını alabilmek için bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edelim.
Her nefes alıp verişimizde Allah’ın rızasını gözetelim.
Ömrümüzü Kur’an ve sünnet ölçüsüne göre şekillendirelim.
Unutmayalım ki, kulluk şuuruyla geçirilmeyen her ânımız bize zarar ve ziyan olarak geri dönecektir.
24 Şubat Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece idrak edeceğimiz Berât gecenizi tebrik ediyorum.
Bu mübarek gecenin aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Cuma’nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.