Gelir adaletsizliği ile ilgili TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2023 yılı için bir veri açıkladı. Türkiye’de en üst gelire sahip yüzde 20’lik kesim toplam gelirin yüzde 49,8’ini alıyor. En düşük yüzde 20’lik kesim ise yüzde 5,9’unu alıyor. Türkiye’yi 100 kişi kabul edersek ve ortada 100 ekmek varsa, en zengin 20 kişi yaklaşık 50 ekmeği alıyor. En yoksul 20 kişi de 6 ekmeği bölüşmek zorunda kalıyor. Her yıl zenginin ekmeği artarken, yoksulun ekmeği azalıyor.TÜİK, yakın zamanda açıkladığı enflasyon oranları ile vatandaşın hissettiği enflasyon arasında farklılık olduğunu belirtmişti. Gelir dağılımı ile ilgili de böyle bir durum var mıdır sizin takdirinize bırakıyorum. Ama bunu anlamak çok zor.Örnek olarak 85 milyon vatandaş, çalıştı, çabaladı yıllarca emeğini ortaya koydu ve ülkedeki ekmek sayısı 200 oldu diyelim. En zengin kesim 50 ekmek yerine 150 ekmek alsın. En yoksul kesim ise de 7 ekmek alsın. En yoksulun eline daha fazla ekmek geçiyor ama zengin 50 ekmek yerine 150 ekmek alıyor. Burada bir servet düşmanlığı yok. Ancak bu servetin nasıl yapıldığı, o bizden bu bizden değil diye ihaleler kime gidiyor bunlara bakmak lazım.En basitinden asgari ücret 17.002 TL oldu. Cebimize giren miktar arttı, ancak satın alma gücü açısından her geçen sene geriye gidiyoruz. Dolar bazlı asgari ücret hesabı da yapmak yanıltıcıdır. Bizdeki kadar olmasa da doların da bir enflasyonu var. 10 sene önceki 500 dolar ile bugünkü 500 dolar aynı satın alma gücüne sahip değil.En zengin 20 kişi haricinde kalan tüm diğer gruplarda bir düşüş bulunmaktadır. Her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl, fakirin elinden alınıp, zengine veriliyor. Gün sonunda zengin daha zengin, fakir daha fakir hale geliyor.Gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığı bir Türkiye dileğiyle…