Merhabalar! Sanat terapisi ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Tarihler boyunca sanat, insanın kendini ifade etme aracı olmuştur. Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifade edilmesidir. Sanat terapisi ise, bir bireyin sanat yoluyla en derin düşünce ve duygularına dokunarak ve bunları açığa çıkararak iyileşmeyi destekleyen bir yaklaşımdır. Bu süreçte terapi gören bireyler, sanat yoluyla kendini ifade eder. Bu, terapinin başlangıcında bireylerde farkındalık oluşturmak önemlidir. Bu sayede bireyler, katarsis duygusal boşalım) yaşayarak sanat ortaya çıkarırlar. Kısacası, bireylerin kendi iç dünyalarını sanatsal araçlarla ortaya çıkarmaları amaçlanır. Araştırmalar, yeme bozukluklarından travmaya kadar çok çeşitli rahatsızlıkları olan insanlar için yararlı olabileceğini göstermektedir. Dans, müzik, parmak boyama, resim çizmek, kil ile çalışmak, oymacılık, heykel, karalama, kolaj yapmak gibi alanları vardır. Her yaştan bireylere uygundur. Bireysel veya grup terapisi olarak uygulanır. Sanat terapisi, gelişim geriliği, öğrenme bozukluğu, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon, nörolojik bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, demans gibi pek çok hastalıkta kullanılır. Sanat terapisi teknikleri, yaşadığı duyguları kontrol etme, zaman zaman yaşanabilen duygusal çatışmalarla başa çıkma, yoğun kaygı durumunun azaltılması, sosyal beceri eksikliklerinin giderilmesi, problem çözme becerilerini arttırma, farkındalık kazanma ve değişiklikleri kabul etme gibi konularda kişilere yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda sanat ve terapi açısından ele aldığımızda Mandala adı altında piyasada gördüğümüz stres atmak için yapılan boyama çalışmaları buna iyi birer örnektir. Burada da renk psikolojisi çerçevesinde kişilerin içsel katarsisleri gözlemlenebilir.
Peki araştırmalar ne diyor?
Sanat Terapisi alanında yapılan birçok araştırma vardır. Bunlardan bazıları;
-Depresyon hastalarıyla üç aylık takip sürecini de kapsayacak şekilde yapılan bir çalışmada psikodinamik yönelimli sanat terapisi uygulanan katılımcıların depresif belirtilerinin azaldığı, stres düzeyinin iyileştiği ve bu durumun üç aylık takip sürecinde de korunduğu tespit edilmiştir.
-Borderline kişilik bozukluğuna sahip katılımcılarla yapılan bir çalışmada psikodinamik yönelimli sanat terapisi uygulanmış ve sonrasında katılımcıların travmalarına ilişkin farkındalıklarının arttığı, olumlu başa çıkma ve sağlıklı iletişim kurma becerileri edindikleri saptanmıştır.
-Sanat terapisinin çok çeşitli yaş gruplarında ve popülasyonlarda (kronik hastalık, travmatik yaşam, çift uyumu vb.) kullanıldığı, stresi azaltma, duygudurumu düzenleme, iletişimi sağlama ya da düzeltme, sağlığı geliştirme gibi durumlarda yararları olduğu görülmektedir.
-Çocuk ve ergenlerle yapılan bir başka sanatla terapi grubunda da katılımcıların çalışma sonunda başkalarına olan güvensizliklerinin önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir.
Peki Sanat Terapisini yakından tanımak içi hangi kitaplar okunmalıdır?
-Dışavurumcu Sanat Terapisi (Olca Güner ve Nur Dinçer Genç)
-Sanat Terapisiyle İyileşmek (Lucia Capacchione)
-Sözden Öte - Sanatla Terapi ve Yaratıcılık (Nevin Eracar)
-Sanat Terapi (Ayşe Kaya Göktepe)
-Ateşe Yön Vermek: Sanat Yoluyla Psikoterapi ve Yaratıcılık - Sanat Terapisi (Ellen Levine)

Merak ettiğiniz farklı sorular için ulaşabilirsiniz.