97 Yıl evvel: “Müslümanlar İslam inancına her zaman sâdık kaldılar, onun tâlim ve emirlerini bütün varlıklarıyla korumaya devam ettiler. Fakat buna rağmen, iki asra yakın bir zamandan beri, İslam medeniyeti tam bir gerilemenin içinde bulunuyor. Müslümanlar yükseliş devirlerinde olduğu gibi, yine dinlerine bağlı bulunuyorlar; fakat eskisi gibi yükselmek şöyle dursun, gerileyip alçalıyorlar. Demek aynı sebepler şimdi aynı neticeyi vermiyor. Neden? (Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, İz Yayıncılık,(Haz. M.Ertuğrul Düzdağ),İstanbul-2017,s.231) ***   Bugün: "Bayram değilse, mutlaka seyran olmalı: ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etti… İlan etti de ne oldu? Daha önce olanlar oldu: Birkaç zayıf protesto, Arap Birliği’nin toplanması, İslâm İşbirliği Teşkilatının ictimaı… Açıklamalar, beyanatlar, bildiriler… ABD kararını değiştirmedi, İsrail Filistin halkının kıyımına hız verdi." (D.Mehmet Doğan,http://www.karar.com/yazarlar/d-mehmet-dogan/kudus-bu-kacinci-satis-7856) ***   Değişen bir şey yok… *** Üç asır oldu… Hâlâ İslam milletlerinin sürünmesi devam ediyor… “Neden” sualine verilecek cevap: İslâmı yaşamıyoruz. *** Bakınız etrafınıza… Yerle yeksân olmuş İslam Dünyası… Bırakınız birlik olmayı… Birbiriyle savaşan devletler... Uyutulmuş Müslüman halklar… Yöneticiler ise İslam şuurunu kaybetmiş, Yahudi-Hrıstiyan Uygarlığı Haçlı zihniyetine ram olmuş vaziyette… Bundan da zerrece şikâyetçi değiller. *** Ram olma derken: Tefekkür yok… İbadetler gösteriş… Medeniyet şuurundan uzak bir İslami ahlakı… Kısaca: Üç maymunu oynayan kukla kırallar… *** Ondan sonra mazlumların umutlarına çare olmayı Müslümanlardan bekler dururuz… *** Eğer Müslümanlar; Adaletten… Liyakatten… Hürriyetten… Tefekkürden… Tezekkürden… İstişareden uzaklaşıp; Vurdumduymazlığa… Bananeciliğe… Komşularının çaresizliğine yudumladıkları “cola”dan hayıflanıp gözyaşı döktükleri sürece… Şehit müteffekirimiz Said HalimPaşa’nın fikirlerinin geçerliliğini her daim hatırlar dururuz. *** Şükür ki son Müslüman Türk devleti: Türkiye var… En azından Ensar Muhacir şuurunu diri tutmaya çalışıyor… Bu bile Yahudi -Hıristiyan Haçlı zihniyetini telaşlandırdı ki, çok boyutlu bir saldırıya maruz kalıyoruz. Ancak Türk Milleti’nin içindeki bazı “islamcı” kesimler hâlâ umutlarını Mısır’dan ithal fikirlere bağlamış durumda… Bir türlü öğrenemediler Milli ve Yerli olmayı… *** Demem o ki: Yahudi-Hristiyan Uygarlığı Haçlı Vahşi Zihniyeti’ne ram oldukça İslam dünyasının yöneticilerinden bî cacık olmaz… Olursa’da “Trump”lı cacık olur… Vesselâm.