2024 yılında devlet memurlarına gelen %49,25’lik zam oranı, birçok meslek grubunu ve asgari ücreti etkilemiştir. Bu kapsamda mali müşavir maaşları 2024 yılında ne oldu oldukça merak edilmektedir. İşte mali müşavirliğe dair tüm merak edilenler…

Mali Müşavir Maaşları 2024

Mali müşavir maaşları tuttukları defter sayısına, hangi sektörde çalıştıklarına ve unvanlarına göre değişiklik arz etmektedir. Peki mali müşavir ne kadar kazanır?

2024 yılında gelen zam oranıyla birlikte mali müşavir maaşı, ortalama olarak aşağıda yer almaktadır:

 • Mali müşavir maaşları 2024 yılı güncel verilerine göre 40.000 TL ile 200.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki serbest muhasebe maaşları, tutulan defter sayısına göre değişiklik arz etmektedir. Defter sayısı arttıkça alınan maaş da artış göstermektedir.

Mali Musavir Maaslari 2

Yeminli Mali Müşavir Maaşları

Yeminli mali müşavirler, bu mesleğin en üst kademesini oluşturmaktadır. Serbest çalışabildikleri gibi, bir firmaya veya devlete bağlı görev alabilmektedir.

Yer aldıkları sektöre göre değişen yeminli mali müşavir maaşları ise aşağıda yer almaktadır:

 • Yeminli serbest mali müşavir, 2024 yılı güncel verilerine göre ortalama olarak 70.000 TL ile 200.000 TL arasında maaş almaktadır.
 • Bir firmaya bağlı olarak görev yapan yeminli mali müşavirler ise ortalama olarak 45.000 TL ile 130.000 TL arasında maaş almaktadır.

Devlette Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Devlette çalışan mali müşavirler, bakanlık müşaviri olarak adlandırılmaktadır. Memurluğun üst kademeleri arasında yer alan bu meslek, çoğu memur maaşına oranla oldukça fazla kazanmaktadır.

Devlette çalışan bir mali müşavirin 2024 yılında aldığı ortalama maaş ise aşağıda yer almaktadır:

 • Devlette çalışan bir bakanlık müşaviri, ortalama olarak 70.000 TL ile 100.000 TL arasında maaş almaktadır.

Stajyer Mali Müşavir Maaşları

Mali müşavirlik mesleğini icra edebilmek için öncelikle staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda stajyer mali müşavir maaşları da oldukça merak edilmektedir.

Stajyer mali müşavir maaşları 2024 yılı güncel verilerine göre ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

 • Stajyer mali müşavirler ortalama olarak 20.000 TL ile 45.000 TL arasında maaş almaktadır.

Mali Müşavir Yardımcısı Maaşı

Mali müşavirin yanında çalışan, alım- satım faturalarını ilgili muhasebe sistemine işleyen ve dönem başı- dönem sonu işlemlerinde destek sağlayan kişi mali müşavir yardımcısıdır. Peki mali müşavir yardımcısı ne kadar kazanır?

Mali müşavir yardımcı maaşı 2024 yılı için ve ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

2024 Temmuz Bedelli Askerlik: Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar Olacak? 2024 Temmuz Bedelli Askerlik: Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar Olacak?
 • Mali müşavir yardımcısı maaşları ortalama olarak 27.000 TL ile 40.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Mali Musavir Maaslari 3

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir maaşları hakkında detaylı bilgilere yer verdikten sonra, biraz da bu mesleği inceleyelim… Bu kapsamda öncelikle, vatandaş tarafından sıkça araştırılan mali müşavir ne demek sorusunu cevaplayalım.

Mali müşavir; sahip olduğu müşterilerin finansal durumları, vergi beyannameleri, muhasebe işlemleri ve bütçe planlamaları konusunda onlara yardımcı olan profesyonellerdir. Bu anlamda mali müşavirler, müşterilerine finansal danışmanlık yapmakta ve onların gelir- gider hesaplarının düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

Vatandaşın merak ettiği bir diğer konu ise serbest mali müşavir ile yeminli mali müşavir arasındaki farkın ne olduğudur. Bu kapsamda mali müşavirin kim olduğu konusuna yukarda değindikten sonra, yeminli mali müşavirin kim olduğunu açıklayalım…

Yeminli mali müşavirler mesleğe başlamadan önce, meslek etiği ve ahlakı konusunda yemin etmektedir. O yemin ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’nde yer alan bilgiye göre aşağıdaki gibidir:

‘Yeminli mali müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.’

Bu yeminin yanı sıra yeminli mali müşavirlerin defter tutması yasaktır. Çünkü yeminli mali müşavirlerin tam tasdik yetkisi bulunmaktadır.

Mali Musavir Maaslari 1

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir maaşlarını ve bu meslek hakkındaki genel görev tanımını verdik. Şimdi de mali müşavir ne iş yapar, inceleyelim…

Mali müşavirin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Mali müşavirler muhasebe işlemlerinin güvenilir ve sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda şirketlerin, esnafların, vakıf ve kooperatiflerin muhasebe işlemlerini yürütmekte ve mali kayıtları uygun muhasebe sistemine göre tutmaktadır.
 • Mali müşavirler defterini tuttuğu şirketin finansal raporlarını hazırlamaktadır. Bu raporlar ise şirketin mali durumunu gösteren, ek ve temel finansal tablolar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
 • Mali müşavirler vergi beyannamelerinin hazırlanması konusunda aktif bir görev almaktadır. Bu kapsamda müşterilerinin vergi yükümlülüklerini belirlemekte ve yasalara uygun bir şekilde vergi beyannamesi hazırlamaktadır.
 • Mali müşavirler bütçe planlaması yaparlar. Bu kapsamda bir nevi danışmanlık hizmeti veren mali müşavirler, müşterilerinin finansal hedeflerini belirlemelerine ve bütçelerini planlamalarına yardımcı olurlar.

Mali Musavir Maaslari 5

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir maaşları ve görev tanımının yanında merak edilen bir başka konu daha vardır: Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olabilmenin ilk koşulu eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda mali müşavir hangi bölümden alım yapıyor sorusu, oldukça merak edilmektedir.

Mali müşavir olmak isteyen bir kişinin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Eğitimin dışındaki mali müşavir olma şartları ise aşağıda yer almaktadır:

 • Öncelikle mali müşavir olmak isteyen bir kişi, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından 2 yıllık muhasebe stajı yapmalıdır.
 • Bu stajın ardından ise serbest muhasebeci mali müşavirlik meslek sınavından geçerli bir not almak gerekir.
 • Bu sınavda başarılı olan kişiler, serbest mali müşavir olarak görev yapmaya başlayabilir.
 • Yeminli mali müşavir olabilmek içinse en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmak gerekir.
 • 10 yıl serbest muhasebecilik yapan kişiler, yeminli mali müşavir olabilmek adına bir meslek sınavına tabi tutulur.

Bu sınavı başarıyla tamamlayan kişiler, yeminli mali müşavir ruhsatı alır ve göreve başlayabilir.

Muhabir: Ömer ARAZ