Zama zam yapıldığı bir dönemdeyiz. En son SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zamlarına zam yapılarak diğer emekliler ile eşitlenmişti.Zamlar ele geçmeden her şeyin zamlanması geleneği bu sene de sürdü. Ürün ve hizmetlere zam, maaşa zam, sonra yine ürün ve hizmetlere zam, tekrar maaşa zam sarmalına girdik.TÜİK, Ocak 2024 için aylık enflasyon oranını yüzde 6,7 olarak açıkladı. Poşet dışında zam gelmeyen ürün ve hizmeti samanlıkta iğne arar gibi arıyoruz. Yüzde 20’den az zam yapılan da yok gibi.Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar diye bir kavram var. Doğrudan devletin ya da devlete bağlı kurumların -belediyeler- veya fiyatın kamunun onayı ile oluşan ürün ve hizmet kalemlerini ifade ediyor. En çok bilinenleri, köprü ve otoban geçiş ücretleri, su, elektrik, doğalgaz fiyatları, akaryakıt fiyatları, alkol ve tütün mamullerinin fiyatlarını örnek olarak söyleyebiliriz.Elektrik ve doğalgaza uzun süredir zam gelmiyor, hatta geçen sene Karadeniz doğalgazını bulmamızdan kaynaklı, henüz çıkmasa da faydasını görüp 25 m3 doğalgazı ücretsiz olarak kullanmıştık. Hatta yaz aylarında sadece mutfak ve sıcak su için doğalgaz kullanan birçok eve fatura çıkmamıştı. Evinde doğalgaz olmayanlar, tabi bu imkândan yararlanamamıştı ama olsun.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çiçeği burnunda yeni başkanı mart ayı sonrasında yani seçim sonrasında yönetilen ve yönlendirilen ürün ve hizmetlerden olan elektrik ve doğalgaza gelecek zam konusunda beklenti içinde olduğunu belirtti. Olsun yeni yılda 3 ay zam yok.Yönetilen ve yönlendirilen ürünlerden biri de simit. Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Valilik’ten aldığı onay sonrası yaptığı zammı geri çektiklerini, seçim sonrasına bıraktırıldığını açıkladı. Zam gelmemesi için seçim mi olması gerekiyor?Seçim sonrası ürün ve hizmetlere zam gelmeyen, hayat pahalılığının olmadığı bir Türkiye dileğiyle…