H. 40. Senesi Rebiül-Evvel ayının 26. Günü Hz. Alinin Küfede İbn Mülcem tarafından şehit edilmesi dolayısıyla bu haftaki yazılarımız o, Allah’ın arslanı hakkında olacaktır. Kimliği ve Künyesi Peygamberimizin damadı ve amcası Ebu Talip’in oğlu olup IV. halifedir. Annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Eseddir. Künyesi: Ebu'l Hasan veya Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı:Emîru'l-Mü'minin”; Ayrıca: “Esedullah =Allah'ın arslan’ı” diye de anılır. Peygamberimize olan yardımları Hz. Ali, Resulullah'ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm'ı kendiliğinden kabul etti. Hz. Hatice'den sonra ilk Müslüman…