Türkiye'nin ilk atom mühendisi rahmetli Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre, editörlüğünü yaptığı “Türklere Karşı Haçlı Seferleri” isimli eserde bir tespiti nakleder.
Konu, “Avrupalıların bize bakış açısı”…
Ehemmiyet arz eden husus ise tespitlerin Avrupalı bir bilim adamına ait olmasıdır.
İstanbul Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden Alman asıllı Prof. Fritz Neumark.
Prof. Dr.Ahmed Yüksel Özemre hoca şu bilgiyi verir: “Ord. Prof.Dr. Fritz Neumark (1900-1991), 1933-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde hocalık eden, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kānûnlarımızda önemli katkısı olan bilim adamı.”
*
Talebelerden biri Prof. Neumark'a şu soruyu sorar:
- Avrupa bizi neden sevmez hocam?
Prof. Neumark şu cevabı verir:
- Çok samimî olarak itirâf edeyim ki, Avrupalı Türkler’i sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır Kilise’nin Türk ve İslâm düşmanlığı Hıristiyanlar'ın hücrelerine sinmiştir.
Sebeplerine gelince:
1- Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama farazâ lâik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.
2- Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa ortada târih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü târihlerin yeniden yazılması gerekir.
3- Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.
4- En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.
5- Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanlar’ı Haçlı ordularına mezar ettiler.
6- Sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar. Önce ahlâkî değerlerinizi yıpratmaya başladırlar, giyiminizden hayat tarzınıza kadar; sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladırlar.
7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her seyini fedâ etmeseydiler, İslâmiyet bugün belki sâdece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhabîliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyet'i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi.
8- Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri de ifâde ettiğim gibidir.
9- Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var (1990 öncesi veriler- MM).
Osmanlı zamanında ise her yerde bir medrese vardı. Târihinize bakın! Her medresede ilim tedrîsatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.
10- Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refâhı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor.
11- Yine sizler, Avrupa'nın tarihî düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız.
*
Sözün özü: Son kale Türk Devleti’ne sahip çıkacağız.
Yoksa tarihin çöplüğüne atılıp gideriz.
-Ancak çöplükte bile bize yer vermeyeceklerini de akıldan çıkarmamak gerek..!
Vesselâm.