-Eğer feminist kadın ilahiyatçılar Modernizmin ateşine odun taşımazlarsa..!-
***
Günümüzde, hallaç pamuğu gibi atılan aile kurumunun ayakta kalması için çırpınanların olması sevindiricidir. 
Son kale ailemizin istikbaline yönelik mücadele edilirken bir taraftan da bazı ilahiyatçı akademisyen kadınların kurumsal dergilerde ‘kadını tekrar diriltelim’ gibi feminist bir yaklaşımla altını oymalarının garabet olduğunu da belirtelim.
Bu konuya girmeyeceğim. 
Yapılan güzel faaliyetlere…
İlmî çalışmalara yer vermek istiyorum.
***
Ancak  bazı feminist ilahiyatçılar bir taraftan…
Lgbt’ciler diğer taraftan…
Küreselciler zaten terminatör gibi kaptan köşkünde…
Var gücüyle aileye saldırırken…
Nasıl olacak bu mücadele?
***
Malum, rezalet bir yarışma vardı.
İzlemedim.
Gerek görmedim.
Ancak bîgane de kalmadım.
Kalamadım..!
Nereden bakarsanız, pislik akıyor..!
Pislik kelimesi yumuşatılmış bir ifadedir.
***
Şu tespit yerinde ve çok doğrudur:
“Eurovision şarkı yarışması, insanlığın nasıl bir tehditle karşı karşıya kalındığını bir kez daha göstermiştir. 
Memnuniyetsiz kitleler sapkın eğilimlerin pençesindedir. 
Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehdit ile yüz yüze kaldığını belgelemiştir. 
Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın çöküş propagandasına dönüşmesi kokuşmuşluğu göstermiştir. 
İsviçreli yarışmacı utanç vericidir. 
Buna modernlik deniyorsa olmaz olsun böyle bir modernlik. 
Batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. 
Çağdaşlığı ve modernliği kendi özümüzde arayıp bulacağımızı, batıya bakarak çağdaşlığı onlardan öğrenmeyeceğimizi biliyoruz”
(Dr.Devlet Bahçeli’nin konuşmasından ilgili kısım).
***
Son kale aile müessesesi ile alakalı konumuza dönersek…
İki güzel gelişme var.
Bir…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı açıkladı.
15 Mayıs ‘Uluslararası Aile Günü’nde açıklanan Eylem Planı’nın sloganı, ‘Ailemiz, İstikbalimiz’ olarak seçilmiş.
Güzel ve yerinde olmuş.
Buna göre…
Eylem Planı’nda 5 stratejik amaç…
15 stratejik hedef…
100 faaliyet tespit edilmiş.
Öne çıkan stratejik amaç ise şöyle: Küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması.
Bu amaç doğrultusunda hedefler şu şekilde belirlenmiş:
Dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması…
Aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi…
Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması…
***
İki…
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Aile Akademisi ev sahipliği ve iş birliğinde, Uluslararası Aile Sempozyumu yapılmış. Bu yıl ikincisi düzenlenmiş.
Gaziantep Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyum 3 gün sürmüş.
15 farklı ülkeden gelen 100’e yakın seçkin akademisyenin katılımıyla yapılanan oturumların bu yıl ki teması “Küresel Tehditler Karşısında Aile” olarak belirlenmiş.
Sonuç bildirisinden bazı bölümler şöyle:

    •    Aile toplumun temel yapı taşı ve vazgeçilemez bir kurumudur. 
    •    Küresel tehditler altında bir an bile olsa ihmal edilmemelidir.
    •    Aileyle ilgili yapılan çalışmaların teorik düzeyde kalmaması, ailelerin bu çalışmalardan faydalanması için gerekli adımların atılması önem arz etmektedir.
    •    Aileye yapılan saldırıyı dünya milletlerinin aileleriyle beraber önlemek için muhtelif ülkelerdeki üniversitelerle ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak önem arz etmektedir.
    •    Milli ve manevi değerler aile birliğimizin sağlanması açısından son derece işlevsel bir role sahiptir.
    •    Çocuk ihmal ve istismarını azaltma ana hedeftir. Bu doğrultuda ebeveynlere olumlu ebeveynlik becerilerini artırmaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesi büyük bir önem arz etmektedir.
    •    Ailenin küresel tehditlere karşı korunmasına yönelik kültür ve sanat alanındaki yapımların, dizi, sinema, dijital medya vb içeriklerin üretilmesinin teşvik edilmesi ve bu konuda gereken mevzuatın düzenlenmesi önem taşımaktadır.
    •    Ülkemizde faaliyet gösteren, düşünce, söylem ve eylemleri ile Türk aile yapısını ve gençliği tehdit edici oluşumlar yakından takip edilmelidir. 
    •    Çocukların ekranların etkisinden korunması için oyun oynamalarını sağlayabilecek şekilde şehir planlamalarının yapılması önem arz etmektedir. 
    •    Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin desteklenmesi, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz Türkiye’nin demografik gücünün artırılması açısından son derece önem taşımaktadır.
*** 
Bu tür ilmî faaliyetlerin artmasının önemi ortada…
Böylesi çalışmaları çok önemli buluyor; düzenleyenleri ve katkı sunanları tebrik ediyoruz.