Şehir merkezindeki cemiyetlerde unutulmaya yüz tutan gelenek özellikle Karacasu'ya bağlı Ataköy Mahallesi'nde yaşatılıyor. Mevlid okunduktan sonra bir kürek içinde yakılan buhur gül suyu eşliğinde görevlendirilen bir kişi tarafından gezdirilirken buhur tutulan kişiler ellerini dumana uzatıp daha sonra yüzlerine tutuyor. Güzel koku yayan buhur geleneği binlerce yıldır devam ediyor.

AKADEMİK KAYNAKLARDA BUHUR


Güler Yılmaz Çalışkan'ın İslamiyet’te Buhur Geleneği ve İran Üretimi Seramik Buhurdan Örnekleri isimli yazısında buhurla alakalı, "Buhur; ateşe atılınca veya özel bir kap içerisinde yakılınca oluşan güzel kokulu dumanından faydalanılan madde veya tütsüye verilen isimdir. Türkçe'de tütsü, Farsça'da buhur olan bu kelime (Kuşoğlu 1987: 34) İbranicede “ketöreth”, Arapçada “takattur”, Grekçede “thyos, thymiama” ve Latincede “tüs, türis” gibi farklı şekillerde adlandırılmıştır. Buhur, çok eski zamanlardan beri kullanılagelmiştir. Tarihte, gerek çok tanrılı gerekse tek tanrılı dinlerde özellikle sihir yapılırken veya dini törenler sırasında güzel koku vermesi için ateşe ot veya madde atmanın gelenek haline geldiği bilinmektedir. Eski yazılı kaynaklardan ve arkeolojik buluntulardan anlaşılacağı üzere; Çin, Hint, İran, Anadolu, Yunan, Roma ve Aztek gibi farklı topluluklarda buhur yakmanın manevi bir temizlenme olduğu kabul görmüş ve tanrıya yaklaşma aracı olarak da tercih edilmiştir" şeklinde bilgi verildi.

FAYDALARI SIRALANDI


Yazının devamında, "Hatta dini ritüeller sırasında güzel kokuların tanrıların hoşuna gittiğine ve insanların dualarının, yakarışlarının göğe yükselerek buhur yardımıyla tanrıya ulaştığına inanılmıştır. Aynı zamanda insanlar, buhur vasıtasıyla kötü ruhları da kendilerinden uzaklaştırmışlardır. Günümüzde buhurun zararlı böcekleri ve haşeratları kaçırmasının yanı sıra özellikle romatizma gibi bazı fizyolojik hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda buhur dumanının, insanlarda ruh iyileştirici ve zekâ geliştirici özelliğinin yanında, kobay olarak kullanılan farelerde depresyon ve anksiyeteyi azaltan psikoaktif bir ilaç olduğu da kanıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı.