İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan marinanın genişletilmesi kapsamında düzenlenen eylem sonrası, kendi sosyal medya hesabı üzerinden konuyu ayrıntılı bir şekilde açıklayan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2020 yılında bölgede meydana gelen deprem sonrasında aynı bölgede bir deprem daha olma olasılığından bahsederek, bölgede 7.3 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir dedi.

Prof Dr Ovgun Ahmet Ercan 73 Deprem Olabilir 469868 Ae56Eb52590E99239A6B3Aca1E6D652B

SIĞACIK KOYU BİZLERE ATALARIMIZIN EMANETİDİR

Sığacık koyunda, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğunu belirten Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ‘Kimsenin toplumun denizini, koyunu doldurup önüne bir kale gibi yapılar yapıp buna sahip çıkma hakkı hiçbir gerekçesi olmadan yoktur. Marina’nın işgal alanlarını genişletmesine asla izin verilemez. Bu koyun artık bir eşi yok. Atalarımızdan gelen bir emanettir. Bu emaneti Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına verdiler. Bu hiçbir şekilde başkasının işgal sahası olarak; bir bireyin ya da bir kurumun işgal sahası olarak bu genişletmeye hiç bir koşulda izin verilemez. Dolası ile bir ÇET raporu dahi Marina’nın uzatılması için asla yeterli değildir. Biz Sığacık Koyu’nu kurtarmak için bu noktada bütün ÇET’lere karşıyız. Hiç kimseyi kandırmasınlar. Deniz ve koy doldurulamaz. Benim elimden gelse bunların hepsini yıktırırım ve küçük limanı yeniden gelecek nesiller için oluştururum’ dedi.

Prof Dr Ovgun Ahmet Ercan 73 Deprem Olabilir 469868 A2Dfc9A31C3F9C77Fa74B3816Adb8993

7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLABİLİR

Burada büyük bir kıyım yaşamadınız. Daha büyük bir kıyım yaşanabilirdi. Bundan sonra daha büyüğü gelebilir. Depremin resmi büyüklüğü 6.6. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7.0’dı. Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Milyonlarca yıldır hep bu şekilde oluyor. Burada olabilecek en büyük deprem nedir diye soracak olursanız 7.3 diyebilirim. İlla, Sisam’da olacak deprem anlamında değil Girit, Rodos ya da Sakız Adası’nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü dalgası aynı şekilde etkileyecektir. Sığacık zaten çok küçük olduğu için yaklaşık 137 kilometrelik bir yeri Kolin Şirketi’nin alması kabul edilebilir bir olay değildir. Sığacık’ta burada yaşamayan insanların da hakkı vardır.

Prof Dr Ovgun Ahmet Ercan 73 Deprem Olabilir 469868 32723Fbf23028F0E2A91Ec907F0Cc4D5

Sıcak geldi kendini gösterdi - Nazilli’de zehirli örümcek paniği Sıcak geldi kendini gösterdi - Nazilli’de zehirli örümcek paniği

BÖLGE, 2020 YILINDA MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENMİŞTİ

30 Ekim 2020’de, Sisam-Seferhisar arasında, Sisam’dan 13 km kuzeyde, Seferhisar’dan 23 km güneyde, deniz içinde, düşüntülü kırıkta, M6,9-7,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu deprem, tekne ile gemilerin kötü, dalgalı deniz günlerinde sığındıkları biricik koy olan, Sığacık limanında, Teos, Akkum, Akarca kumsalında orta-büyük, Pamucak, Kuşadası kıyılarında ise göreceli küçük süpürtüler(tsunami), deniz dalgalarıyla dokuncalar(hasarlar) oluşturmuştur. Koyun güneyinde 2 ile 3 metre derinliği olan küçük dil gibi karaya giren İç Limanda yatların bağlantılarını koparak sürüklemiştir. İç Limanda yer alan Teos(Sığacık) Marina işletmesi; 60 bin 195 m2’lik liman, yüzer yapılar, dolgu alanı, depolar, alış-veriş yerleri, akaryakıt durakları ile 76 bin 345 m2 deniz alanını kapatırken, toplam 136 bin 540 m2 alanı kullanmaktadır. Teos Marina için yapılan yapılar, Sığacıklılar’ın küçük liman ile bağlantısını, kıyıya yaptıkları kale gibi duran yat limanı yapılarıyla tümüyle kesmiş, sanki koy içinde kurtarılmış bir bölgeye dönüştürmüştür.Yeni deprem yönetmeliğine göre Sığacık için önerilen en büyük PGA 475 ya da 0,447g’dir, (5). Depremlerin 0,1g’den sonra yıkım yaptığı gözönünde bulundurulmalıdır. Bu saptamalara göre, Girit, Rodos, Sisam, Sakız, İkerya ya da öteki Ege Adalarında olabilecek M7,0 ile M7,5 arasındaki depremler, Teos Marina ile Sığacık’ta çok daha büyük süpürtü(tsunami) hasarları oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılacak dolgu, dalgakıranlar gibi deniz içi yapılaşması, deniz canlıları ile deniz bitkilerini doğrudan etkileyecektir. Canlıların doğal yaşam alanları oluşacak kirlilikle birlikte en az üçte bir azalacaktır.

Prof Dr Ovgun Ahmet Ercan 73 Deprem Olabilir 469868 0Eedbfdc0500C7Bb73B4Aaff4A36E2F2


ŞİRKETİN YAPACAKLARI SÖZ KONUSU EKLENTİLER

Günümüzde Kolin İnşaat İşletmesi, bu Marina’ya, Balıkçı Barınağını da içine alacak biçimde mendirek(dalgakıran) kuzey batı kıyısında eklentiler yaparak, Dalyan Burnuna doğru, koy içinden ek yerleri de içine alıp, genişleterek yat bağlama yetisini arttırmayı tasarlamaktadır. Yapacakları, söz konusu eklentiler:
1. Dalgakıran kuzey kıyısındaki 17 bin 507 m2’lik alanda koy doldurularak çekek alanı yapılacaktır. Doldurulacak alan güncel dalgakıranı içine almakta olup, deniz derinliği 8 ile 10 metre arasında yer almaktadır.

2.Ayrıca 59 bin 558 m2 koy alanında, zincirlerle karaya bağlı yüzer beton tombazlar(dubalar/pontonlar), 106x303x263 m2’lik koy alanında, yüzer beton dalgakıranlar, 2 tane toplam 240 m2 gezici kaldıraç(lift) iskelesi, yüzer beton sekiler(platformlar) ile çeşitli üst yapılar yapılacaktır. Bu kesimde deniz derinliği 10 ile 15 m arasındadır. Yapılacak ek yapılaşmayla 258 yat bağlama olanağı arttırılarak, Teos Marinasının toplam yat bağlama yetisi 738’e çıkarılacaktır. Bunun dışında yatçılar için depolar, büyük süpürtü gelmesi durumunda yangın sakıncası oluşturabilecek akaryakıt depo ile doldurma, atık toplama yerleri, kafeler, alışveriş yerleriyle bir göl gibi olan küçük Sığacık koyu, bir yapılaşma ile yat karmaşa alanına dönüşecek, Sığacık Koyu halkın kullanımına çok sınırlı bir alan küçülecektir. Bu yapılaşmanın Sığacık (Seferhisar) ile bölge halkına sunacağı hiçbir yararı yoktur. Ancak dokuncası çoktur.

Prof Dr Ovgun Ahmet Ercan 73 Deprem Olabilir 469868 51Eda5141F71C2912432Ccec0Dd50998

SIĞACIK KOYU İLE ONU DARALTAN TEOS MARİNA’NIN GELECEKTE SÜRÜPTÜ DALGASININ VERECEĞİ HASARDAN KAÇINMA OLASILIĞI YOKTUR

Böyle bir durumda, yatların yarattığı deniz içindeki kirlilik tüm koya yayılarak deniz içi yaşamına, doğal yaşama onulmaz zararlar verecek, ayrıca milli servet yitimine neden olacaktır. Değirmentepe’nin her iki yanı da, biri Teos kenti batısı, ötekisi Akkum kumsalı olmak üzere kuzey güney doğrultulu kırıklarla biçilmiştir. Bu kırıkların izleri alanda, ayrıca koy girişinde açıkça gözlenmektedir. Sağ doğrultu atımlı söz konusu kırıklar diri olup eklenti yat limanı ile dolgu altından geçmektedir. Deprem sırasında bu kırıkların yürümesi özellikle eklenti yat limanını etkileyecektir.

YAPILAŞACAK ALANIN BATI KIYISINDAKİ DEĞİRMENTEPE ALANI TEOS ÖREN YERİNİN DOĞAN SİT NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANIDIR

Doğrusu, kullanabilir alanı küçük olan koya, düşünülen ek yapılaşma gerçekleşecek olursa, Sığacıklıların balıkçı, gezi tekneleri ile Türkiye’nin kıyı güvenliğini sağlayan teknelerin denize çıkarabilecekleri dar boğazın genişliği yalnızca 120 metreyle sınırlı kalarak daralacak, koyun üçte biri özel işletmelerin kazançlarını arttırmak için, geri dönüşümü olmayacak biçimde terk edilecek, doğa ile koy için doğan yaşam alanındaki deniz canlılarının yaşam ortamı tümüyle bozulacaktır. Bu yalnızca bir doğa kıyımı değil, ülke varlıklarının çıkarcılara armağan edilmesidir. Deprem olsa da, olmasa da, süpürtü (tsunami) olsa da olmasa da, Sığacık Türk halkınındır, yurdun her yanından buraya akın akın görmeye gelen, burada kalarak, yiyip içerek Sığacık esnafına para kazandıran yurttaşlarımızın, İzmirliler’indir. Asla ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarlarına terk edilemez.
 

Muhabir: AYLİN ESER