En merkezi konumunda olsa da ilçe halkı tarafından varlığı çok bilinmeyen müze şehrin geçmişine dair önemli izler barındırıyor. Onuncu yıl anıtının yanı sıra ilçenin kültür yapısını yansıtan envanterleri içeren müze gezenleri geçmişe götürüyor. Müzenin bir köşesinde Atatürk imzalı bir belge imzayı tanıyanların dikkatini çekerken Osmanlıca bu belgenin tercümesinin olmamasına anlam verilemiyor. Yaptığımız araştırmalar neticesinde çevirisini yaptırdığımız belgenin 1926 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan bir İstiklal Savaşı madalyası belgesi olduğu ortaya çıktı. 97 yıllık bu belgenin müzeye konulmasına rağmen yıllardır çevirisinin yaptırılmaması şaşkınlık yarattı.

BELGENİN İÇERİĞİ

BELGENİN İÇERİĞİ Karacasulu tarihçi yazar İsa Özbilen'e çevirisini yaptırdığımız belgede, "Metni işbu vesika zahrında muharrer bulunan 66 numerolu kanun mucebince verilecek olan İSTİKLÂL MADALYASI VESİKASI. Numero 3680. Mücahede-i Millide âsâr-ı hâmâset ve fedâkaresinden dolayı  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22/2/1926 tarihinde vuku bulan üçüncü içtima‘ senesi elli dokuzuncu içtima‘nın birinci celsesinde zirde hüviyeti muharrer Fehmi Efendi'ye bir kıt’a kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası verilmiştir. 20/3/926. Gazi M. Kemal. İmza. Mühür-Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti. İstiklâl Madalyası  alan zatın hüviyeti: Alaşehir’den şehid vekil Fehmi" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
Öte yandan, "Fehmi isminin altı çizilerek sonradan başka bir kalemle “Mehmed Fevzi” yazıldığı muhtemelen bunun belge sahipleri yazmış olabileceği belirtildi.

MADALYA KİMLERE VERİLİR?

Öte yandan İstiklal Madalyalarının 15 Mayıs 1919-9 Eylül 1922 tarihleri arasında kurtuluş savaşında yararlılık gösterenlere 66 numaralı kanuna göre verildiği, bizzat savaşa katılanlara kırmızı şeritli, cephe gerisinde orduya destek verenlere beyaz şeritli, millet vekillerine yeşil şeritli, milletvekili olup cepheye de gidenlere yeşil-kırmızı şeritli istiklal madalyası ve ayrıca şehit olanlara da kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildiği kaydedildi.

ETNOGRAFYA MÜZESİ

Karacasu'ya AK Partili Belediye Başkanı Emin Mete zamanında kazandırılan Etnografya Müzesi şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Geçmiş yıllarda zaman zaman kapalı tutulmasıyla eleştiri konusu olan müzenin varlığı ilçede çok bilinmese de ilçede dışından gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlçenin günlük yaşamına dair envanterlerin bulunduğu müze ilçenin Kurtuluş Savaşı döneminde gösterdiği mücadeleye de ışık tutuyor.