Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Yasa ile perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yapılan değişikliklere göre, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fahiş artış yapılması durumunda her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinde bulunmaları durumunda ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

Efeler ve Nazilli'deki nöbetçi eczaneler Efeler ve Nazilli'deki nöbetçi eczaneler

Fahis Fiyat Ve Stokculugun Cezalari Artirildi 474482 06A394Da66104B2626Ed67857C92D1De

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecek.

Şirketlere sermaye artırımı

7511 sayılı yasa kapsamında, sermaye yeterliliği asgari sermaye tutarının altında kalan anonim şirketler (AŞ) ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine uyum sağlamaları gerekiyor. Bu süre zarfında uyum sağlayamayan şirketler infisah etmiş (dağılmış) sayılacak ve kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kayıtlarının silinmesini sağlayacaklar. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olmak üzere en fazla iki defa uzatabilecek.

Yasa ayrıca, çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayelerini ve çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmemeleri halinde bu sistemden çıkmış sayılacaklarını hükme bağlamaktadır.

Ürün ihtisas borsaları

7511 sayılı yasa kapsamında, ürün ihtisas borsalarının veya bu borsalar tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerindeki mali sorumluluğu, belirleyecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Bu garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar, sadece tevdi amaçları doğrultusunda kullanılabilecek ve üçüncü kişilere devredilemeyecek. Ayrıca, bu varlıklar kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Tüketicinin korunmasına yönelik para cezaları

Yasa kapsamında, belirlenen süre içinde bir malı teslim etmeyen veya monte etmeyenler hakkında, aykırılık tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2.200 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, mal ve hizmet satışından kaçınanlar hakkında, aykırılık tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2.200 TL'den az olmamak üzere, satıştan kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10'u kadar ceza kesilecek.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1,1 milyon TL, hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında ise eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL idari para cezası verilecek. Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında, aykırılık tespit edilen her bir işlem için 2.200 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ