Didim’in en gözde yeri Altınkum’da bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğünde olan araziyle ilgili Didim Derneğinin sürdürdüğü hukuk mücadelesinde keşif ve bilirkişi sürecine girildi. Arazinin imar planlarına yönelik itiraz süreci dernek tarafından devam ederken, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 11.30’da inceleme yapılacak. Konuyla ilgili Didim Derneği yaptığı açıklamada sürece değinerek şunları kaydetti; “Beş yıl önce, “Didim’in bir değerini daha yitirmesine izin vermeyeceğiz” diyerek çıktığımız mücadele yolunda nihayet davamız, Keşif ve Bilirkişi inceleme sürecine girmiştir. Bilindiği üzere Altınkum sahilinin tam ortasında yer alan ve mülkiyeti Vakıflara ait olan bu arazi arazisi Didimliler için çok özeldir. Yapımı 1960’li yılların başında dayanan binaların, ilçemizin ilk modern kent mimari örneklerinden olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kentimizin ilk kamu binalarına ışık tutan tarihsel olarak da kentin önemli bir peyzaj ögesi niteliğindeki bu alanın bütünü Didim’in toplumsal belleğini oluşturur. Derneğimiz, Altınkum ile bütünleşen Vakıflar Arazisi ‘ne ait imar planı kararlarını incelendiğinde hem Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hatalı ve mevzuatlara uygun olarak onaylanmadığı görülmüştür. Ne yazık ki ilk açtığımız davada Aydın 1.İdare Mahkemesi 2020/407 Esas ve 2020/360 nolu kararında Didim Derneğinin “dava açma ehliyeti olmadığı” gerekçesi ile davayı ehliyet yönünden red etmiştir. Karara itiraz eden Derneğimiz, dava açma ehliyetine sahip olduğunu üst mahkemenin kararı ile ispatlamıştır. Dava Aydın 2.İdare Mahkemesinde devam etmektedir.

Didim’de ADD ve DİTUR’dan “Atatürk fotoğrafları sergisi'' Didim’de ADD ve DİTUR’dan “Atatürk fotoğrafları sergisi''

Didimdeki Vakiflar Arazisinde Bilirkisi Incelemeleri Ve Kesfi Yapilacak 462829 A3B51C3B32Eed12D5854F6Ed3723Df66

“BU ARAZI DİDİM’İN TOPLUMSAL BELLEĞİ”


Vakıflar arazisi, Didim’in toplumsal belleğini oluşturur. Kentlerin sahip oldukları toplumsal belleklerin geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Didim kamuoyunun Vakıflar alanında görmeyi arzu ettiği halkın ortak kullanıma yönelik (park, müze, sergi alanı, sosyal alan gibi) yoğunluğu az olan alan talebi, aslında kent belleğinin devamlılığının bir yansımasıdır. Halkın talebi, alanın yıllardır sahip olduğu özellikleriyle örtüşmektedir. Didim’in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Vakıflar arazisinde, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 11.30 da gerçekleşecek keşifte hazır bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” İfadelerine yer verildi.

Muhabir: Hüseyin Çalışkan