2001 yılında doğurganlık hızı 2,38 çocuk iken, 2023 yılında bu rakam 1,51 çocuğa düştü. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca ortalama olarak doğurabileceği çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 olarak kaydedildi. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olarak kabul edilen 2,10'un altında olduğunu gösteriyor.

DOĞURGANLIK HIZIN'DA AYDIN KAÇINCI SIRADA ?

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi. Aydın ise 2023 yılında 1,42 doğum ortalaması ile 35. sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,13 çocuk ile Bartın, 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya oldu.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarını incelediğimizde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülkenin 1,79 çocuk ile Fransa olduğunu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülkenin ise 1,08 çocuk ile Malta olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı ise 2022 yılında binde 1,63 olarak kaydedilmiş olup, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer almıştır.

Turkiyede Dogum Hizi Tarihi Dibi Gordu Aydin Dogurganlik Hizinda Kacinci Sirada 470461 41726F444Bc7E7Dbb2C8F49188B32353

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 11,2

2001 yılında bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11,2'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum gerçekleşirken, 2023 yılında bu rakam 11,2'ye geriledi.

Başkan Öztunç uyardı! “İhtiyacınız dışında kredi kullanmayın” Başkan Öztunç uyardı! “İhtiyacınız dışında kredi kullanmayın”

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek kaba doğum hızının binde 24,8 ile Şanlıurfa'da olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı binde 22,0 ile Şırnak ve binde 19,3 ile Mardin izledi. Aydın bu listelemede 50.sırada, binde 9,3 ortalama ile yer aldı.

En düşük kaba doğum hızının ise binde 6,9 ile Zonguldak'ta olduğu belirlendi. Zonguldak'ı binde 7,2 ile Bartın ve binde 7,6 ile Karabük takip etti.

Türkiye'nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 11,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,7 ile İtalya olduğu görüldü.

ANNELERİN YAŞ ORTALAMASI 29,2 OLDU

2001 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2023 yılında bu yaş 29,2'ye yükseldi. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 olarak belirlendi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek ortalama anne yaşının 29,0 ile Artvin ve Tunceli'de olduğu görüldü. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize takip etti.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 yaş ile Muş ve Ağrı olarak kaydedildi. Bu illeri 24,4 yaş ile Şanlıurfa ve 24,8 yaş ile Gaziantep izledi.

2023 yılında doğan bebeklerin %3,3'ü çoğul doğum olarak dünyaya geldi. Bu çoğul doğumların %95,6'sı ikiz, %4,2'si üçüz ve %0,2'si dördüz veya daha fazla bebek şeklinde gerçekleşti.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2023 yılında doğumların %40,6'sının ilk, %30,4'ünün ikinci, %16,5'inin üçüncü, %11,9'unun ise dördüncü ve sonrası doğumlar olduğu görüldü.

Muhabir: ÖMER ARAZ