2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi olan yaşlı nüfus, son beş yılda yüzde 21,4'lük bir artışla 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye yükseldi. Bu dönemde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da yükseldi; 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında, 2023 yılında bu nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9'a, 2040 yılında yüzde 16,3'e, 2060 yılında yüzde 22,6'ya ve 2080 yılında ise yüzde 25,6'ya yükseleceği öngörülüyor.

Yaşlı nüfusun yüzde 64,0'ının 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü

2018 yılında, yaşlı nüfus içerisindeki yaş gruplarına bakıldığında, yaşlı nüfusun yüzde 62,2'sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,6'sının 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,2'sinin ise 85 ve daha yukarı yaş grubunda olduğu görülüyordu. Ancak, 2023 yılına gelindiğinde bu oranlarda bazı değişiklikler meydana geldi. Buna göre, 2023 yılında yaşlı nüfusun yüzde 64,0'ı 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'i 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,9'u ise 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyordu.

Ayrıca, 2023 yılında 100 yaş ve üzerindeki kişilerin yaşlı nüfus içindeki oranı çok düşük olup yüzde 0,1'e denk gelmekteydi. Bu yaş grubundaki kişi sayısı ise 6 bin 609 olarak kaydedildi.

Tuik Turkiyenin Yasli Nufusu Istatistiklerini Acikladi Aydin Kacinci Sirada 457552 8Ad8783B57D4Afbe7B6241216E30C3Be

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,0 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi. Aydın ise bu listelerde yer almazken yaşlı oranı 13.0 - 15.9 arasında belirlendi

YAKLAŞIK HER DÖRT HANEDEN BİRİNDE EN AZ BİR YAŞLI FERT VAR

Başkan Çerçioğlu'ndan, Başkan Arıcı’ya hayırlı olsun ziyareti Başkan Çerçioğlu'ndan, Başkan Arıcı’ya hayırlı olsun ziyareti

Türkiye'de 2023'te toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465'inde yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu belirlendi. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 24,5'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

Tuik Turkiyenin Yasli Nufusu Istatistiklerini Acikladi Aydin Kacinci Sirada 457552 7013Ac2F62C5E423C3063F6E2Ad7E944

TEK KİŞİLİK YAŞLI HANEHALKI ORANIN'DA EN YÜKSEK 5. İL AYDIN

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller arasında Aydın %32,0 ile 5.sırada yer aldı, en yüksek il ise%34,4 ile Balıkesir oldu. Bu ili %34,3 ile Burdur, %34,0 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise %7,8 ile Hakkari oldu. Bu ili %13,5 ile Batman, %14,9 ile Van izledi.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2023'te yüzde 40,7 oldu

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2018'de yüzde 17 iken bu oran 2023'te yüzde 40,7'ye yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2023'te yüzde 49,8 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 32,7 oldu.

Muhabir: ÖMER ARAZ