Son zamlardan sonra savcı maaşı 2024 yılında ne kadar oldu merak ediliyor. Kıdemlerine göre değişen savcı maaşlarını sizler için listeledik...

Savcı Maaşları 2024

Devlet adına ceza davası açmakla görevli olan savcılar, hukuk sisteminin temel taşlarından biridir. Belirli kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gereken savcılar, öncelikle davayla ilgili kanıt toplar. Ardından dava sanıklarını sorgular ve davanın iddianamesini hazırlar. Bütün bunlardan sonra kamu davası açar. Ayrıca ölümle sonuçlanan vakalarda ölü üzerinde muayene yaptırtma görevi vardır.

Şimdi, kamu yararına görev yapan savcıların maaşlarını inceleyelim…

Savcı maaşları kıdem ve dereceye göre değişir. Buna bağlı olarak savcı maaşları ortalama olarak şöyledir:

 • En düşük savcı maaşı ortalama 40.000 TL, en yüksek savcı maaşı ortalama 90.000 TL’dir.

Savci Maaslari 3

Göreve Yeni Başlayan Savcı Maaşları

Stajyerlik görevini tamamlayanlar, “savcı” ünvanını almaya hak kazanırlar. Yeni savcı maaşı, ikinci derecede görev yapan savcıdan daha düşüktür.

Göreve yeni başlayan savcı maaşları şu şekildedir:

 • Yeni savcı maaşı 2024 yılında 60.000 TL-80.000 TL’dir.

Stajyer Savcı Maaşları 2024

Hukuk fakültesi mezunları, avukat olarak çalışabilir. Ayrıca isteyenler, Adli Yargı Sınavı’ına girebilir. Sınavdan geçerli puanı alanlar tercihlerine göre hakim ve savcı olarak görev yapabilir. Savcılık görevi için en az 6 ay staj yapılmalıdır. Bu staj sonunda başarılı olan stajyerler, savcı ünvanını kazanır.

Stajyer savcılar, meslektaşları arasında en düşük savcı maaşı alan gruptur. Stajyer savcı maaşları şöyledir:

 •  Stajyer savcı maaşı 40.000 TL-60.000 TL arasında değişmektedir.

Savci Maaslari 4

Başsavcı Maaşı Ne Kadar?

Başsavcının sorumlulukları arasında üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma gibi durumlar yer alır.

Başsavcı maaşları ortalama olarak şu şekildedir:

Uygulama Mayıs'ta başlıyor! Zam yolda, işte en düşük trafik sigortası... Uygulama Mayıs'ta başlıyor! Zam yolda, işte en düşük trafik sigortası...
 • Başsavcı maaşı 2024 yılında 90.000 TL-110.000 TL civarındadır.

Cumhuriyet Savcısı Maaşı

Cumhuriyet savcısı, kamusal iddia makamı olarak görev yapar. Asıl görevi cezai uyuşmazlıklar ile ilgili soruşturma yürütmek olan cumhuriyet savcısı, bu yönde kamu davası açarak uyuşmazlığı yargılama makamına taşır.

Cumhuriyet savcısı maaşları ortalama olarak şöyledir:

 •  Cumhuriyet savcısı maaşı 82.500 TL-100.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Savci Maaslari 1

1. Sınıf Savcı Maaşları

Birinci kademeye yükselmiş savcılar kıdem ve derece olarak en yüksek grupta bulunur. Bu savcıların maaşları da en yüksek savcı maaşlarından biridir.

1. sınıf savcı maaşları aşağıdaki gibidir:

 • 1. sınıf savcı maaşı 78.500 TL-100.000 TL arasında değişmektedir.

10 Yıllık Savcı Maaşı

Görev süresi 10 yılı bulmuş olan savcı kıdem ve derece olarak arttığı için maaşı da yükselmiştir.

10 yıllık savcı maaşı şöyledir:

 • 10 yıllık savcı maaşı 2024 yılında 78.500 TL-90.000 TL bandında seyretmektedir.

Savci Maaslari 5

Savcı Nedir? Ne İş Yapar?

Savcı, şikâyet veya ihbar yoluyla kendisine iletilen kanuna aykırı bir durumu tespit eder. İlgili durumu hukuki çerçevede inceler. Durum ile ilgili deliller toplar, sanıkları dinler. Ardından konuyla ilgili bir soruşturma açar ve bu soruşturmayı yürütür.

Savcı, kamu davası gerektiren hâlleri inceleyerek şikâyet olmaksızın araştırma ve soruşturma yapabilir.

Adaletin temel taşlarından olan savcıların çeşitleri görevleri bulunmaktadır. Bu görevler başlıklar hâlinde şu şekildedir:

 • Kanıt Toplama: Davadaki taraflar hakkında delillerin toplanmasını sağlar ve gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik kanıtları toplar.
 • Adli Muayene Takibi: Özellikle kasıtlı veya ihmali adam öldürme gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayene süreçlerini takip eder ve gerektiğinde bu muayeneleri talep eder.
 • İddianame Hazırlama: Delillerin toplanmasının ardından suçun niteliklerine uygun şekilde iddianame hazırlar.
 • Hakların Savunulması: Mağdurların ve toplumun haklarını korumak adına yargılama sürecinde kamu davasını savunur.
 • Dava Sürecinin Yönetimi: Mahkeme sürecini yönetir ve duruşma sırasında delilleri sunar, tanıkları dinler ve davanın adil bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Stajyer Savcının Görevleri Nelerdir?

Savcılık ünvanına sahip olmak için stayjer savcı olarak görev yapan adayların kazanması gereken deneyim ve beceriler vardır.

Stajyer savcının görevleri şu şekildedir:

 • Suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler,
 • Soruşturmanın yürütülmesi,
 • Otopsi ve keşif yapılması,
 • Tanık ve bilirkişi dinlenmesi,
 • Arama, el koyma ve tutuklama talebi ile bu işlemlere karşı yapılan itirazlar,
 • Cumhuriyet savcısının delilleri değerlendirme yöntemleri,
 • İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile diğer kararların düzenlenmesi,
 • İddia makamının mahkemelerde temsili ve esas hakkındaki düşüncesini bildirme yöntemi,
 • Ceza infaz işlemleri,
 • İcra müdürlükleri, noterlikler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimi,
 • Cumhuriyet başsavcılığında kullanılan defter, karton ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanımı,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri,
 • Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer her türlü işlem konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı olmak için öncelikle herhangi bir üniversitedeki hukuk fakültesi kazanılmalı ve bu fakülte başarılı şekilde bitirilmelidir. Hukuk fakültesi mezunu olan savcı adayları, Adli Yargı Sınavı’na girerek bu sınavdan geçer nitelikte bir puan almalıdır. Sınavda başarılı olan savcı adayları, savcılık görevini yerine getirmek için en az 6 ay staj yapmalıdır. Stajını başarılı şekilde tamamlayan kişiler, savcı ünvanı almaya hak kazanır.

Savcı Olma Şartları Nelerdir?

Savcı olmak için adayların sağlaması gereken bazı şartlar vardır.

Savcı olmak için gerekenler şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak
 • ÖSYM’nin düzenlediği Adli Yargı Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 70 puan almak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak
 • Yaşanılan şehrin dışında görev yapmaya engel olacak ruh ve beden sağlığı sorunlarına sahip olmamak
 • Devlete karşı bir suç işlememiş olmak
 • 3 aydan fazla hapis yatmamış olmak
 • Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Bu şartlar cinsiyet fark etmeksizin herkes için aynıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Savcı maaşı 2024 ile ilgili sıkça sorulan soruları sizler için cevapladık.

Cumhuriyet Savcısı Ne Kadar Maaş Alıyor?

Cumhuriyet savcısı maaşı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Ama bir cumhuriyet savcısının ortalama olarak 80.000 TL-90.000 TL aralığında aldığını söylemek mümkündür.

Bir Savcı Kaç Saat Çalışır?

Savcıların haftalık çalışma saatleri kanunen 40 saattir. Her il/ilçede hafta sonu veya resmî tatil günlerinde nöbetçi savcılık birimleri bulunur. Savcılar adli nöbetçi olabilir ve bu nöbetçi oldukları günlerde ek ücret alır.

2024 Hakim Savcı Maaşları Ne Kadar?

Hakim savcı maaşları; kıdem, derece, ek gösterge, ek tazminat gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Buna göre;

 • En düşük hakim maaşı ortalama 40.000 TL, en yüksek hakim maaşı ortalama 90.000 TL’dir.
 • En düşük savcı maaşı ortalama 40.000 TL, en yüksek savcı maaşı ortalama 90.000 TL’dir.

Savcılık Stajı Ne Kadar Sürer?

Savcılık ünvanına sahip olmak için staj yapan savcı adaylarının staj süresi en az 6 aydır.

Muhabir: Ömer ARAZ