Nazillide 45 Bin Fide Dagitildi 89Fb4A51E8639074618A86F392Daaa57

Karacasu'da yağmur serinletti, şimşek geceyi aydınlattı Karacasu'da yağmur serinletti, şimşek geceyi aydınlattı

Nazillide 45 Bin Fide Dagitildi Da9938C7F7B1304E6Cb20Fd9Ba79B328

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI