İçinde bulunmadığınız bir sahayı yönetemez, yönetemediğiniz bir sahada üretemezsiniz. Bu sebeple kapalı makam kapıları, halktan uzak bir çalışma biçimi bir yöneticinin günlerinin sayılı olduğunu gösteren bir kanserdir. Beni ziyaret edenleriniz bilirler, makam odamın kapısı her zaman ardına kadar açıktır. Kimi zaman vatandaşlarım gelir ve beni ziyaret eder, kimi zaman; özellikle Perşembe günleri kent meydanımızdaki pazar yerimizde ben vatandaşlarımızı ziyaret ederim. Dertlerini dinler, çözüm önerilerini ivedilikle yürürlüğe koyarız. Çoğu kişide bana ve ekibime sürekli ulaşabilecekleri bilgiler mevcuttur. Bu geleneğimizi ilçe dışındaki ziyaretlerimizde de bozmuyoruz. Önceliğimiz her zaman komşularımızın, kardeşlerimizin, hemşerilerimizin rahatı ve mutluluğudur. Kapımız Aydın’ın her ilçesinden hemşerilerimize ve kardeşlerimize açıktır. Descartes “Yöntem Üzerine Konuşma ” isimli ölümsüz eserinde beni oldukça etkileyen bir paragraf yazmıştır: “Sağduyu dünyanın en iyi paylaşılmış şeyidir: Çünkü her kişi ondan çok iyi pay almış olduğunu düşünür, her şeyden çok güç hoşnut olanlar bile kendilerinde bulunan sağduyudan daha çoğunu istemeye alışık değildirler. Bu konuda herkesin yanılması olası değildir; ama bu daha çok aslında sağduyu ya da us denilen iyi yargılama ve doğruyla yanlışı ayırt edebilme gücünün doğal olarak tüm insanlarda eşit olduğuna tanıklık eder; böylece görüşlerimizdeki çeşitlilik kimilerinin öbürlerinden daha ussal olmasından gelmez, düşüncemizi değişik yollardan götürüyor ve aynı şeyleri düşünmüyor olmamızdan gelir. Çünkü iyi bir zihne sahip olmak yetmez, önemli olan onu iyi kullanmaktır. En büyük ruhlar en büyük erdemlere olduğu kadar en büyük kötülüklere yatkındırlar; ancak çok yavaş yürüyenler her zaman doğru yolu izliyorlarsa koşanlardan ve doğru yoldan uzaklaşanlardan daha çok ilerleyebilirler.” Yani sağduyulu olmayı baz alan bir imaj yönetiminden ve reklam çalışmasından çok düşüncemizin ideolojimizin temeline oturan, erdemli, istikrarlı ve doğru bir yolu takip eden bir hizmet sunumudur ülkümüz. Aklın özünden gelen düşüncelerle beslenmeyen eylemler, pratikte bir anlam ifade edemez. Akılcı bir planlama, istikrarlı bir sunum ve tükenmeyen bir azim… Sırrımız budur ve bu olacaktır.