Merhaba. Önümüzdeki aylar içinde daha çok hissedeceğimiz, yerel yöneticiler için, seçim süreci başladı.
Bu ay hem adaylar hem seçmen için, bölgesel kümelenme konusunu işleyeceğim. Öncelikle, tüm adaylara başarılar, iyi olan kazansın. Naçizane olarak adaylara, seçmenin karşısına çıkarken, 5 yıllık planlarında, bölgesel
kümelenme çalışmasıyla çıkmalarını öneririm. Niçin? Çünkü, bölgesel kümelenme çalışması, pek çok başlığı içerir. İstihdam, girişimcilik, sosyal politikalar, kültürel çalışmalar…vb. gibi. İstihdamı destekler; yerel
kuruluşlar aracılığıyla, bölgesel kümelenme çalışmalarıyla, hedef odaklı olarak, merkezi yönetim veya Avrupa Birliği gibi kuruluşlardan, büyük meblağlı yatırımları kullanma hakkı kazanılabilir. Bu durum, istihdam
kapılarını arttırır, işsizliği azaltır. Kendine güvenen, işsizlik sorunu olmayan ve hatta istihdam yaratan bireylerin artmasını sağlar. Peki kalkınma planında bölgesel kümelenmeye dönük nasıl ifadeler vardır. Onların bazıları, kısaltılarak aşağıda sunulmuştur (On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), 2023, c. 434.2-437-437.2-501.1-541.4-586.3-966.3).
• Yerli tedarik zincirini güçlendirecek şekilde KOBİ’lerin büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenmeleri teşvik edilecek,
• Sektöre yönelik hazırlanacak strateji çerçevesinde, kümelenmenin ve büyük ölçekli yatırım imkânlarının geliştirilmesi sağlanacak,
• Hammadde bağımlılığını azaltacak, kümelenme modeline uygun, liman ve demir yolu bağlantısı olan
büyük ölçekli entegre tesis kurulması desteklenecek,
• Orman varlığının yoğun olduğu bölgelerde, orman ürünleri ihtisas OSB’leri kurularak, sektörde kümelenme sağlanacak,
• Sanayi kümelenmeleri güçlendirilecek,
• Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kümelenmesi kurulacak,
• Hukuki ve idari düzenlemeler hayata geçirilerek, kamu teknolojileri kümelenmesi oluşturulacaktır.
Kanımca seçmen, bu hususları, 5 yıllık stratejik plan olarak sunan adaylara oy vermelidir. Görüldüğü üzere, bölgesel kümelenme, sadece ticari bir faaliyet veya kamusal destek almak hususu değildir. Bölgesel
kümelenme, ülkesel bir kalkınma planının, bölgesel alt başlığıdır. Bu sebeple, iyi bir planlama yapılmalıdır.
Adayların planlarında mutlaka 12’nci Kalkınma planında belirtilen hususlara atıf yapılmaları önerilir. Bu demektir ki, önümüzdeki yıllarda, merkezi yönetim, bu hususlara bütçe ayıracaktır. Eğer siz bu bütçeye uygun
bir çalışma yapmazsanız, çağrıya çıkıldığında, hazır olmazsınız. Böylelikle, bu yatırım avantajlarını, bölgenize çekemezsiniz. Tabi ki, burada en önemli hususlardan bir tanesi de yan ve alt belediyelerle ve diğer kuruluşlarla
beraber, ortak çalışma kararlılığı önemli bir etkendir. Bu durum, ülkemizin kaynaklarının doğru yönetilmesi için elzem bir husustur. Kalkınma ajansları koordinesinde, teknoparklar desteği ile sanayi ve ticaret odaları
zemininde bu çalışma yapılmalıdır.
Evet, bu yazımızda, adayların ve seçmenin nelere dikkat etmesi hususunda, naçizane fikirlerimizi beyan ettik, taktir her iki tarafın. Bir sonraki yazımızda, bölgesel kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemelere devam edeceğiz. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dileyerek, sevgiyle kalın.Uzm.Yasin DANYAL
Startup Mentor
[email protected]
linkedin.com/in/yasin-danyal-05829863
https://www.youtube.com/channel/UCN3KdNsQB3y9rtZgN_F9JgA
Kaynakça
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Pub. L. No. 32356, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve
Mevzuat Genel Müdürlüğü 1 (2023). chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/2023
1101M1.pdf