Bilindiği üzere 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, asgari ücrete ve memur maaşlarına zam gelmiştir. Bu kapsamda memurlar %49,25 oranında zam almıştır. Yapılan bu zammın ardından memur statüsünde çalışan vatandaşlar, maaşlarının ne kadar olduğu veya olacağı konusunda oldukça meraklıdır. Bu noktada en çok araştırılanlardan biri de komando maaşları 2024 yılında ne kadar oldu sorusudur.

Güncel komando maaşları ve bu meslek grubu hakkında tüm merak edilenlere değindik. İşte detaylar...

Komando Maaşları 2024

Komando maaşları alınan sorumluluklara, kıdeme, görev yerine ve rütbeye göre değişiklik göstermektedir. Peki komandolar 2024 yılında ne kadar maaş almaktadır?

2024 yılı itibarıyla komando maaşı ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

SAT Komandosu Maaşı

37.500 TL- 63.500 TL

Jandarma Komando Maaşı

37.000 TL- 60.000 TL

Piyade Komando Maaşı

37.000 TL- 60.000 TL

Sözleşmeli Komando Maaşları

36.500 TL- 45.000 TL

Doğuda Komando Maaşları

40.000 TL- 65.000 TL

Komando Uzman Çavuş Maaşı

36.500 TL- 50.000 TL

Komando Maaslari 3

Belirli kriterlere göre farklılık gösteren komando maaşlarını, ayrı başlıklar altında detaylı bir şekilde inceleyelim…

Jandarma Komando Maaşı

Jandarma komando, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu anlamda jandarma olarak görevini icra eden komando askerleri ifade etmektedir. Jandarma komando maaşları ise, deneyim ve rütbeye göre değişiklik arz etmektedir.

2024 yılı için jandarma komando maaşları ortalama olarak aşağıda yer almaktadır:

 • Jandarma komando olarak hayatını idame ettiren bir kişi, en düşük 37.000 TL ve en yüksek 60.000 TL maaş almaktadır.

SAT Komandosu Maaşları

SAT komandoluğu, Türk deniz kuvvetleri personeli olan tüm astsubay ve subayların katılabildiği özel bir operasyon birimidir. Özel birim olmaları kapsamında SAT komandolarının görevleri, diğer komandolara kıyasla daha kritiktir. Bu sebeple daha yüksek miktarda maaş almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki SAT komando maaşı 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

 • SAT komandosu maaşları 2024 yılında ortalama olarak 37.500 TL ile 63.500 TL arasında seyretmektedir.

Komando Maaslari 5

Piyade Komando Maaşı

Piyade komandolar, SAT komandolarının aksine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlıdır. Ancak bu kişiler de SAT komandoları gibi özel kuvvet birimleri arasında yer almaktadır. Özel görevlere tabi oldukları için, normal subay ve astsubay maaşlarının üzerinde ücret almaktadır.

Piyade komando maaşları ise 2024 güncel verilerine göre yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 •  Piyade komando maaşı 2024 yılı itibariyle 37.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir.

Sözleşmeli Komando Maaşı 2024

Askerlik vazifesini sorunsuz bir şekilde tamamlamış ve gerekli şartları taşıyan kişiler, sözleşmeli komando olabilmek için bazı sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu sınavı başarıyla geçen askerler ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ve sözleşmeli komando personeli olabilmektedir.

Sözleşmeli er maaşları ile paralel olan sözleşmeli komando maaşı şu şekildedir:

 • Birkaç farklı rütbede hizmet verebilen sözleşmeli komandolar, ortalama olarak 36.500 TL ile 45.000 TL arasında maaş almaktadır.

Komando Maaslari 4

Doğuda Komando Maaşları

Bazı komandolar, ülkemizin doğusunda yer alan terör riski ve bunun korumasını üstlenmektedir. Doğuda hizmet veren komandolar, görev aldıkları yerin riskinden kaynaklı olarak daha fazla ücret almaktadır.

Ülkemizin doğusunda görev yapan komandoların aldıkları maaş, 2024 yılı itibarıyla ve ortalama olarak aşağıda yer almaktadır:

 • Doğuda görev yapan komando maaşları güncel verilere göre 40.000 TL ile 65.000 TL arasında seyretmektedir.

Komando Uzman Çavuş Maaşı

Komando uzman çavuşlarının, TSK bünyesinde çalışan komandolar arasında en yüksek maaşlı askerler olduğu bilinmektedir. Ancak aldıkları maaş konusunda net bir bilgi yer almamaktadır.

Bu kapsamda yapılan araştırmalara göre ise komando uzman çavuş maaşları yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 • Komando uzman çavuşu maaşları 2024 yılında yaklaşık olarak 36.500 TL ile 50.000 TL aralığındadır.

Peki, uzman çavuş maaşları doğuda ne kadar? Doğuda uzman çavuş olan bir kişi, normal koşullarda görev yapanlardan daha yüksek maaş almaktadır. Konuyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte bu maaşlar, 10.000 TL- 15.000 TL civarında artış göstermektedir.

Komando Maaslari 1

Komando Er Maaşları

Rütbelerine ve görev yerlerine göre komando maaşı nasıl seyretmektedir sorusunu yanıtladık. Şimdi de her Türk erkeğinin vazifesi olan askerlik sürecinde alınan maaştan bahsedelim…

Komando er maaşları, askerlik vazifesini yerine getiren gençlerin aldıkları cep harçlıklarını ifade etmektedir. Bu kapsamda komando erler, görev aldıkları yere ve birliğe göre değişiklik gösteren miktarda harçlık almaktadır. 

Ete zam gelince vatandaş balığa yöneldi! Ete zam gelince vatandaş balığa yöneldi!

Komando er maaşları ise 2024 yılı verilerine göre aşağıdaki gibidir:

 • Komando Er Maaşı: 354,50 TL
 • Doğuda Görev Yapan Komando Er Maaşı: 2.830,00 TL
 • Sınır Birliklerinde Görev Yapan Komando Er Maaşı: 3.845,00 TL

Yukarıda yer alan rakamlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Komando Maaşlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Rütbe, deneyim, görev yeri gibi birçok faktör komando maaşlarına etki etmektedir.

Komando maaşı neye göre değişir sorusunun yanıtı aşağıdaki gibidir:

 • Komando maaşları, görevin icra edildiği yere göre değişiklik arz etmektedir. Doğuda, batıda ve sınır birliklerinde görev yapan TSK personeli, risk oranına göre farklı maaş almaktadır.
 • Bilindiği üzere komandolar, TSK bünyesinde görev yapmaktadır. Ancak komando maaşı, TSK bünyesindeki hangi birime hizmet verildiğine göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda piyade ve özel kuvvetlerde görev yapan komando maaşları arasında, pek tabii fark bulunmaktadır.
 • Komandoların sahip olduğu rütbe de, aldıkları ücreti temelden etkilemektedir. Örneğin komando astsubay maaşı, subay maaşlarına göre daha düşüktür. Veya sözleşmeli TSK personeli, kadrolu personele göre daha düşük maaş almaktadır.
 • Komando maaşlarının artışına sebep olan en temel faktör ise, 657 Devlet Memurları Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetmelikleridir. Örneğin 2024 yılında artan komando maaşlarının temel sebebi, Ocak ayında gelen %49,25 oranındaki memur maaşı zammıdır.

Bu faktörlerin yanı sıra, Jandarma Özek Harekat gibi özel birimlerin maaş bilgileri, ilgili üst kurum tarafından ayrıca belirlenmektedir.

Komando Nedir? Görevleri Nelerdir?

Bir askerlik terimi olan komando, “Özel olarak yetiştirilen, bağımsız olarak çalışan ve baskın, sabotaj gibi özel görevler yapan, az sayıda askerden kurulu birlik” anlamına gelmektedir.

Verilen sözlük tanımı kapsamında komando, seçkin bir askerlik birimidir. Piyade veya özel kuvvet olarak görev yapmaktadır. Komandolar özel bir eğitim almaktadır ve bu eğitimler sonucunda özel olarak seçilmektedir.

Yakın muharebenin esas sınıfı sayılan komandolar, aldıkları bu eğitimlerle detaylı bir keşif, değerlendirme ve savunma yapan, aldıkları görevi her halde tamamlayan askerlerdir.

Peki komandoların görevleri nelerdir? T.C. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bu konuya bir açıklık getirmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yer alan bilgilere göre hayatını komando olarak idame ettiren bir kişinin sorumlulukları, aşağıda yer almaktadır:

 • Her türlü hava ve arazi şartlarında kara muharebesi icra etmek.
 • Ateş ve manevra ile düşmana yaklaşmak ve onu esir almak veya imha etmek.
 • Düşman hücumunu ateş, yakın muharebe ve karşı taarruzla geri atmak.
 • Düşman taarruzunu ateş ve karşı taarruzlarla durdurmak.
 • Hava indirme ve hücum harekâtına katılmak.
 • Tanklarla birlikte taarruz harekâtına katılmak.
 • Muharebenin her halinde beka tedbirlerini ve geri çekilme harekâtını uygulamak.
 • Düşmanın yoğun olduğu yerlerde veya düşman kontrolü altındaki bölgelerde, komando ve hava hücum harekâtını icra etmek.

Komando Nasıl Olunur?

Komandoluğu meslek edinmek veya askerlik vazifesini komando olarak tamamlamak isteyenlerin aklındaki bir diğer konu ise, nasıl komando olunur sorusudur.

Komando olmak isteyen bir kişinin izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Komando olmak için öncelikle askerlik başvuru formda yer alan, ‘komando olmak istiyorum’ butonunun işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Ardından ise komando olmak isteyen kişi, fiziksel ve psikolojik muayeneden geçmektedir.
 • Bu muayeneyi geçen adaylar, komando eğitimleri almaya başlamaktadır.
 • Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan acemi birliği askerleri ise, komando olarak askerlik vazifesine devam etmektedir.
 • Askerliğin ardından komandoluğu meslek edinmek isteyenlerin, öncelikle askerlik vazifesini tamamlaması gerekmektedir. Ardından ise TSK tarafından belirlenen şartları sağlamaları gerekir.

Bu şartların sağlayan kişiler, askerlik vazifesinin hemen ardından piyade ya da komando olarak birliklerinde kalabilmektedir.

Komando Olabilmek İçin Gereken Şartlar

Komando olmak için öncelikle, derin bir vatan- millet sevgisine sahip olmak ve askerliğe gönül vermek gerekmektedir. Bununla birlikte dayanıklı bir psikolojiye sahip olmak gerekir.

Komando olabilmenin fiziksel ve yönetsel şartları ise aşağıda yer almaktadır:

 • Öncelikle er, erbaş, uzman çavuş, astsubay veya subaylık aşamalarını tamamlamak.
 • Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, ilgili makamlara komando olmak için beyanda bulunmak.
 • TSK sağlık yönetmeliğine uygun olarak, fiziksel ve psikolojik yeterlilik göstermek.
 • En az 160 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak. Bununla birlikte boy ve kilo endeksinin normal seviyede seyretmesi gerekir. Örneğin 180 cm boyundaki bir kişi minimum 70, maksimum 90 kilo olabilmektedir.
 • Görme ve işitme duyularında en ufak bir kayıp bulunmaması ve daha önceden bir ameliyat geçirilmişse, bu ameliyattan kaynaklı bir hassasiyetinin bulunmaması gerekmektedir.

Muhabir: Ömer ARAZ