Kardeşler arası miras paylaşımında yaşanan süreçlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, yakın aileden ya da diğer aile büyüklerinden kalan miras hisseleri üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda miras paylarının kardeşler arasında devri süreci önemli ölçüde hızlandı.

Çiftçilere Müjdeyi Bakanlık Verdi! O Ödemeler Hesaplara Yatacak Çiftçilere Müjdeyi Bakanlık Verdi! O Ödemeler Hesaplara Yatacak

Önceden var olan kısıtlamalar ortadan kaldırılarak mirasçılara büyük avantaj sağlandı. Artık kardeşler arasında miras paylaşımı yazılı olarak yapılabilir hale geldi ve karşılıklı imzalanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacak. Bu paylaşım için noter onaylı sözleşmeye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi verildi.

Bu düzenleme, hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar için tapu satışı sürecinde de değişiklikler getirdi. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve aynı zamanda tapuda hazır bulunmaları gerekecek. Söz konusu süreç kapsamında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve aynı zamanda parsellerin tespit edilmesi gerektiği bildirildi.

Avukat ve Vekalet Verilebilir Mi?

Hisseli tapuların bölüşülmesi sürecinde, tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerektiği bildirildi. Ancak, bu süreçte hissedarlar tapuda bulunamazlarsa avukata vekalet verebilecekleri açıklandı.

Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar şahıslara ödenecek. Bu yeni düzenleme ile birlikte, miras kalan mülklerin ya da diğer varlıkların kardeşler arasında daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak tanınmış olacak. Bu sayede, mirasçıların mülk paylaşımı süreci hızlanarak daha az bürokratik engelle karşılaşacakları ifade edildi.

Editör: Ömer Araz