Kuşadası’nda bayram yoğunluğu devam ediyor Kuşadası’nda bayram yoğunluğu devam ediyor

Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali projesinde ÇED Raporu’na onay veren Bakanlığa karşı açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilirken yürütmenin durdurulmasına karşı açılan dava Danıştay'dan döndü.

Karacasuda Mucadeleci Vatandaslari Sevindiren Karar 455816 B31A4359Cb1799Ed5Bba6A86281D2B0D

Danıştay 4. Dairenin kararında, "Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2023/395, K:2024/110 sayılı kararının bozulması ve temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Karacasuda Mucadeleci Vatandaslari Sevindiren Karar 455816 D342Eda6439Fcab71Dd34C6957087A10

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, temyiz yoluna başvurulmuş olması hâlinde, mahkeme kararının yürütülmesinin
durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesince karar verilebilir.

Karacasuda Mucadeleci Vatandaslari Sevindiren Karar 455816 3C8833D7C94490A8F23A1Aed88Ceaebc

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, temyiz aşamasında yürütmenin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bir hususun ileri sürülmediği görülmüştür.
2577 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca, Mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Karacasuda Mucadeleci Vatandaslari Sevindiren Karar 455816 E09D01E0C15Cbd6Bdeded12A2A43730D

Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Tarım arazilerinde projeninla uygulanmasını istemeyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı tarafından verilen kamulaştırma kararının iptal edilmesini de dört gözle bekliyor.

Muhabir: ÖZGÜR DEDEOLUK