Yılmaz, tasarruf paketi hakkında konuşurken, "Bu paket, diğer paketlerle birlikte bütüncül bir çerçevede sunulmuş olup, birbirini destekleyici nitelikte. Halkımızın enflasyonu temel bir sorun olarak gördüğü dönemde, kararlı bir mücadele yürüttüğümüzü vurguluyor. Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması, daha az bütçe açığı, daha az kamu borçlanması ve faiz yükü ile birlikte daha az cari açığa yol açacak. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanarak, yeni yöntemler ve teknolojiler kullanarak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan duyuruldu! Bir zam da içeceklere Sosyal medyadan duyuruldu! Bir zam da içeceklere

"İYİLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, "Kamuda tasarruf programımız sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyor. OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Geçen yıl milli gelire oranla yüzde 6,4 olarak tahmin edilen bütçe açığı, yıl sonunda yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl sonunda da benzer bir oranda iyileşmeyi hedefliyoruz. Harcama disiplininin yanı sıra, tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

441246212 1860417654461045 3468433519828239643 N

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ NELER?

- Kamuda tasarruf adımlarının ilk aşaması taşıtlar. Kamu filo yönetimi sistemi ile etkinliği artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek,

- 3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak,

- Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz,

- Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz,

- Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini kaldırıyoruz,

- İkinci alan kamu binaları. Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak,

- Kamuda üç yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek,

- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek,

- İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Mükerrer yapılanmalarını önleyeceğiz. Örneğin, defterdarlıklarla vergi dairelerini birleştireceğiz,

- Hizmet içi eğitimler sadece kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil. Yurt dışı geçici görevleri sınırlıyoruz,

- Enerji ve atık yönetimine gelince kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerjiyle tasarrufu sağlamayı düşünüyoruz,

- Bir diğer başlık haberleşme ve iletişim giderleri. Burada dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz,

- Diğer cari harcamalarda 2024 temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi ve kokteyl yapılamayacak,

- Zorunlu haller hariç demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz,

- Kamuda tasarruftan sonra bir diğer alan bütçede harcama disiplini. Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10'luk kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesinti yapıyoruz,

- Diğer başlık kamu yatırımları. Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan projeler, deprem sonrası planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil projeler ve OSB-demiryolu bağlantı projeleri öncelikli projeler olacak,

- Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız,

- Kamu kurumları bütçe ödeneğine göre yatırım projeleri yürütecek. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak.

Şimşek, "Tasarruf paketine aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, kayıt dışılıkla mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ