Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Torba Yasa taslağına ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün değerlendirmelerine göre, bir dizi vergi düzenlemesi planlandığı ortaya çıkmıştır. Taslakta yer alan önemli değişiklikler arasında şunlar vurgulanmaktadır:

Bu belgeyi alan iş sahibi oluyor Bu belgeyi alan iş sahibi oluyor

H A Z I N E~1

1- Gayrimenkul Değer Artış Kazancı İstisnaları: Taslak, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılmasını planlamaktadır. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine tanınan istisna da kaldırılacak. Bu değişiklikler, özellikle gayrimenkul yatırımcıları arasında endişe yaratmış durumda.

2- İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası: Taslak, iştirak hisseleri satış kazancı istisnasının da kaldırılmasını öngörmektedir. Bu istisnanın yeni iktisap edilen hisseler için tamamen ortadan kaldırılması düşünülmekte.

3- Kurumlar Vergisi: Çok uluslu şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15'e çıkarılması gündemdedir. Yurtiçi kurumlar için ise cironun yüzde 2'si kadar matrahın yüzde 25'i asgari kurumlar vergisi olarak uygulanması planlanıyor.

4- Diğer Vergi Düzenlemeleri: Taslak, bir dizi ek düzenleme içermekte olup, GYO'lara tanınan istisnanın devamının şarta bağlanması, e-ticaret üzerinden vergi kesintisi, borsada işlem görmeyen hisselerin uzun vadeli elde tutulması halinde kazanç istisnasının kaldırılması gibi konular da masada yer almaktadır.

5- Kayıt Dışı Gelirler: Maliye'nin radarına giren kayıt dışı gelir elde edenler için vergi ziyaı cezalarının artırılması planlanmaktadır. Vergi ziyaı suçu işleyenlere uygulanan cezanın 2-3 katına çıkarılması öngörülmektedir.

Bu düzenlemelerin tamamı, Torba Yasa taslağının Meclis'e sunulması ve kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecektir. Taslakta yer alan bu değişiklikler, maliye politikalarında önemli bir dönüşümü ifade etmekte ve ilgili sektörler üzerinde geniş bir etki yaratacak potansiyele sahiptir.

Kaynak: HABER MERKEZİ