Sağlık Liyakat-Sen Genel Başkanı Mehmet Demirel’e kendisine bu göreve layık gördüğü için teşekkür eden İmer, Aydın’da Sağlık Liyakat-Sen olarak sorunların çözümünde yeni yönetim kadrosu ile gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. İmer, “Sağlık Liyakat-Sen Aydın Temsilciğine layık gören, başta Genel Başkanımız Mehmet Demirel olmak üzere, tüm genel merkez yöneticilerimize en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Sağlık Liyakat-Sen 17 Nisan 2019 tarihinde siyasetten uzak, tarafsız, sağlık ve sosyal iş kolunda yeni bir sendikal anlayış ile kurulmuştur” diyerek sendikanın yeni bir oluşum olduğunu ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE TALEBİ

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda birçok soruna yönelik çözüm önerilerinin kelimelerden öteye gidememesinin hayal kırıklığına neden olduğunu vurgulayan İmer, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının benimsenmesi ve çözüme kavuşturulması artık günümüz koşullarına göre elzem bir hal almıştır. Sendikalar öncelikli olarak iş kollarında çalışanların haklarını gözetmek ve sorunların çözümü konusunda çalışmalar yaparak ilgili makamlara sunmak ile görevliyiz. Yıllardan beri çözümü bekleyen; 3600 ek düzenlenmesi, görev tanımı olmayan yardımcı hizmetlileri özlük ve sosyal haklardan mahrum bırakılmıştır. Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondaki çalışanlarımızla sınavsız sözleşme imzalanmış, yardımcı hizmetli kadrosu bu anlamda miadını doldurmuş, yardımcı hizmetli kadrosunun sınavsız olarak genel idari sınıfına geçirilmesi ile adalet yerini bulacaktır” dedi.

"DÖNER SERMAYE REVİZE EDİLMELİ"

“Unutulmamalıdır ki sağlık işi ekip işidir” diyen İmer, “Bütün unvanlar birbirine bağlantılıdır. Doktorun sağlık çalışanlarına nasıl ihtiyacı varsa sağlık çalışanlarının doktora ihtiyacı vardır. Bu mesleklerin birbirinden ayırt edilmesi kabul edilir bir durum değildir. Döner sermayeden diğer sağlık çalışanları da dahil edilmesi gerekmektedir. 112, yoğun bakım, radyoloji, nöbet ücretleri yeniden günümüz koşullarına göre revize edilmelidir. Sağlık Liyakat-Sen olarak sorunların çözümünde yeni yönetim kadromuz ile gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.