Son asgari ücret zammıyla birlikte gardiyan maaşı 2024 yılında ne kadar oldu merak ediliyor. Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında görev alan gardiyanların maaşlarını ve görevlerini sizler için anlattık...

Gardiyan Maasi 2

Gardiyan Maaşı 2024’te Ne Kadar Oldu?

Gardiyanlık toplumun güvenliğini sağlamak için önemli bir rolü bulunan mesleklerdendir. Gardiyanlar infaz koruma memuru olarak da adlandırılır. Devlet kurumlarına bağlı olarak çalışan infaz koruma memurlarının maaşlarını inceleyelim...

Gardiyan maaşları; eğitim düzeyi, deneyim, medeni durum, görev yeri gibi faktörlere göre değişim göstermektedir. 2024 Ocak zammıyla gardiyan maaşlarında iyileştirmeler olmuştur.

Gardiyan maaşı 2024 yılında ortalama aşağıdaki gibidir:

 • Gardiyan maaşları 30.000 TL-50.000 TL arasında değişmektedir.

Yeni Başlayan Gardiyan Maaşı Ne Kadar?

Göreve yeni başlayan gardiyan maaşı medeni durum ve görev yerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni başlayan gardiyan maaşı 2024 yılında şu şekildedir:

 • Yeni başlayan gardiyan maaşları 30.000 TL-35.000 TL aralığındadır.

Gardiyan Maasi 5

Ön Lisans Mezunu Gardiyan Maaşı

Gardiyan olabilmek için en az lise mezunu olmak gereklidir. Ön lisans mezunu ve lisans mezunu olanlar da infaz koruma memurluğu görevini üstlenebilir. Lise mezunu gardiyan maaşları, ön lisans ve lisans mezunu gardiyan maaşları deneyime göre farklılık gösterir.

Ön lisan mezunu gardiyan maaşları ortalama şu şekildedir:

 • Deneyimlere göre ön lisans mezunu gardiyan maaşları 30.000 TL -35.000 TL civarındadır.

Kadın Gardiyan Maaşı 2024

2024 Ocak ayı zammıyla kadın gardiyan maaşlarına da zam yapılmıştır. Gardiyan maaşlarında cinsiyet farklılığı bulunmamaktadır. Erkek ve kadınların aldığı maaşlar aynıdır. Belirttiğimiz maaş aralıkları kadınlar için de benzerlik göstermektedir.

 • Kadın gardiyan maaşları 30.000 TL-35.000 TL arasında değişmektedir.

Sözleşmeli Gardiyan Maaşı

Sözleşmeli gardiyan maaşı ile kadrolu gardiyan maaşı arasında çok fazla fark bulunmamaktadır. Ek göstergeler, kademe ve medeni durum göz önüne alındığında sözleşmeli gardiyan maaşı daha fazla olabilir.

 • Sözleşmeli gardiyan maaşı 2024 yılında ortalama 30.000-35.000 TL civarında seyretmektedir.

Gardiyan Maasi 4

Emekli Gardiyan Maaşı Ne Kadar?

Emeklilere yapılan zamlardan sonra emekli gardiyan maaşı artmıştır. Ocak 2024’ten itibaren emekli gardiyan maaşları şu şekildedir:

 • Emekli gardiyan maaşı 2024 yılında 18.000 TL-20.000 TL aralığına yükselmiştir.

Gardiyan Maasi 6

Gardiyan Nedir?

Cezaevleri toplumun ıslah edilmesini sağlayan yerlerdir. Cezaevlerinin huzurunu ve düzenini sağlayacak görevlilere ihtiyaç vardır. Bu görevliler gardiyan yani infaz koruma memurlarıdır.

İnfaz koruma memuru Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışır. Cezaevlerinde düzeni sağlayan, tutukluların ihtiyaçlarının giderilmesine yardım eden ve onların topluma yeniden kazandırılmasında rol oynayan personellerdir.

İnfaz koruma memurları cezaevlerinde, başsavcılıklarda, çocuk ıslah evlerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışabilir. İnfaz koruma memurları bu yerlerin iç denetiminden sorumludur. Ayrıca özel sektörde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.

Bazı infaz koruma memurları tutukluların olduğu bölümde bazıları ise idari bölümde çalışır. Ziyaret kabul birimi, mektup okuma birimi, telefon görüşme birimi, sağlık birimi, eğitim birimi, emanet para ve eşya birimlerinde de çalışabilirler. Bu birimlerden her birinin görev ve sorumluluğu farklıdır.

Gardiyanın Görevleri Nelerdir?

Gardiyanlar, tutukluların güvenliği için silah taşıyabilir ve sıkça onlarla etkileşime girer. Bu nedenle, gardiyanların memurlarının fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmaları gereklidir.

Gardiyanların görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Cezaevlerinde düzeni sağlamak
 • Tutuklu ve hükümlülerin gıda, barınma, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak
 • Tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına yardımcı olmak
 • Tutuklu ve hükümlüler arasında denge kurmak, anlaşmazlıklara çözüm bulmak
 • Tutuklu ve hükümlülerin denetimini yapmak
 • Tutukluların cezaevinden kaçmasını engellemek
 • Tutuklu ve hükümlülerin insani şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak
 • Tutukluların kayıtlarını yapmak
 • Tutukluları koğuşlarına ulaştırmak ve onları kontrol altına almak
 • Tutukluların eşyalarını koruma altına almak
 • Cezaevine sokulması yasak olan maddelerin içeri girmesini engellemek
 • Koğuşlarda belli zamanlarda arama yapmak
 • Cezaevi idarecilerinin olmadığı zamanlarda sevk ve idareden sorumlu olmak
 • Çocuk ıslahevlerinde eğitimin devam etmesini sağlamak
 • Görüş günlerinin sorunsuz geçmesini sağlamak
 • Tutukluların meslek edinmesine yardımcı olmak
 • Sayım yapmak (günde 3 defa)

Gardiyan

Gardiyan Nasıl Olunur?

Türkiye'de infaz memuru olabilmek için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Gardiyan olabilmek için bir özel bir bölüme ait üniversite diplomasına gerek yoktur. Ancak en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gereklidir.

Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan alarak veya kurumlar arası geçiş yoluyla bu göreve atanabilirler.

Gardiyan olmak için gerekli olan şartları özel ve genel olarak gruplandırabiliriz.

Gardiyan Olmak İçin Gerekli Olan Özel Şartlar

 • En az lise mezunu olmak
 • Erkek adaylarda 170 cm’den, kadın adaylarda 160 cm’den kısa olmamak
 • KPSS’nin yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olmak
 • KPSS’den en az 70 puan almak
 • Kilo ölçüsü ve boy ölçüsü arasında belirli bir fark bulunmamak
 • Sözlü ve yazılı sınavları geçmek
 • İstenilen belgeleri sunabilmek
 • Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmak

Gardiyan Olmak İçin Gerekli Olan Genel Şartlar:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlarını sağlamak
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak
 • Güvenlik soruşturmasını geçmek
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
 • Gardiyan olmasına engel olacak bir sağlık sorununun bulunmadığına dair belge sunabilmek
 • Hüküm giymemiş olmak
 • Temiz sicile sahip olmak

Gardiyan olabilmek için gerekli şartlar bu şekildedir. Eğer siz de gardiyan olmak istiyorsanız ve gerekli şartları sağlıyorsanız Adalet Bakanlığının açtığı ilanları takip etmeli ve bu ilanlara başvurmalısınız.

Muhabir: Ömer ARAZ