Bilindiği üzere Anadolu coğrafyasında halk türküleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türk halkının geleneksel müziği olan bu türküler, dilden dile dolanarak günümüze kadar gelmiştir.  Bu kapsamda vatandaşlar türkülerin hikayelerini, nasıl ve neye dayanılarak söylendiğini oldukça merak etmektedir. Hikayesi en çok merak edilen türkülerden biri de Eklemedir Koca Konak adlı eserdir.

Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan Eklemedir Koca Konak Aydın yöresine aittir. Eklemedir Koca Konak hikayesi ve tüm bilinmeyenleri araştırdık, paylaşıyoruz! İşte ayrıntılar…

Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor? Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor?

Eklemedir Koca Konak Hikayesi

Eklemedir Koca Konak hikayesi iki farklı şekilde anlatılmaktadır.

Eklemedir Koca Konak türküsünün ilk hikayesi aşağıdaki gibidir:

İlk hikayeye göre bir adam,19. yüzyılda İstanbul'dan Denizli ilinin bir ilçesi olan Buldan'a göç eder. Bu adam göç ettiği Buldan'a, adeta şaheser niteliğinde bir konak yaptırır. Bu konağın namı, Aydın Paşası'nın kulağına kadar gider. Paşa adamlarını Buldan'a göndererek bu konağın incelenmesini ister.

Kendisine gelen bilgilerden, konağın ne derece gösterişli ve kendi konağından daha güzel olduğunu öğrenir. Bu sebeple paşa, adamlarına konağı yakmalarını emreder. Paşanın adamları bu emrin üzerine konağı yakarlar.

Konağından vazgeçmeyen adam ise, çeşitli eklemeler yaparak onu kurtarmaya çalışır. Buldan halkı ise bu duruma şahit olur ve olayı türküye döker.

Eklemedir Koca Konak Hikayesi 2

Eklemedir Koca Konak hikayesinin bir diğer rivayeti ise, aşağıdaki gibidir:

Ziya Bey, yaşadığı köyün sayılı zenginlerinden olan bir tüccardır. Oğlu Şefik ise, eğitimini tamamladıktan sonra işlerin başına geçmek için köye dönmüştür. Halide hanım da Şefiğin annesidir. Oğlunun gelmesini bekler, çünkü onu zabıta müdürünün kızı Vildan'la evlendirmek ister.

Osman ise konağın şoförüdür ve Nagihan ile konağın işlerine bakarlar. Osman’ın gözü Nagihan’dadır ancak Şefik ve Nagihan uzun bir süredir gizlice aşk yaşarlar.

Halide Hanım oğluna, onu Vildan'la evlendireceğini söyler. Şefik ise buna karşı çıkar ve Nagihan’a aşık olduğunu söyler. Halide Hanım bu duruma katı bir şekilde karşı çıkar ve Nagihan’ı kovmak ister. Ancak Ziya Bey buna engel olur.  

Halide hanım ise Nagihan’ı kovmak için elinden geleni yapar. En son çare olarak da onu yüzüğünü çalan bir hırsız olarak suçlar. Yüzüğünü ise Nagihan’ın yastığının altına koyar. Bu olaydan sonra Nagihan kovulur.

Bir süre geçtikten sonra Şefik nişanlanır. Ancak Nagihan’ın kovulma sebebinin bir iftira olduğunu duyan Şefik nişanı bozar ve büyük aşkının kapısına dayanır. Şefik günlerce Nagihan’ın kapısında bekler ve en son dere kenarında buluşurlar.

Nagihan ve Şefik bu aşka daha fazla dayanamaz ve bir şekilde evlenirler. Bir süre sonra Şefik işten çıkar ve başka bir iş için köyden ayrılır. Babası Ziya ise bunu istemez ve onları konağına alır.

Bu arada şoför Osman da işten kovulmuş, babasının dükkanı ise zabıta tarafından kapatılmıştır. Bu sebeple Osman, bir sabah Vildan'ın önünü keser ve kapatılan dükkan hakkında yardım ister. Ancak Vildan bunu bir şartla kabul eder. O şart ise Şefik ile Nagihan'ın ayılmasıdır.

Osman şartı kabul eder ve bir gün Nagihan’ın yolunu keser. Bu kapsamda Osman, Nagihan’a bir travma yaşatır. Olayın ardından ise Nagihan canına kıyar ve ölür. Bu hikayenin ardından ise Köy halkı, Eklemedir Koca Konak türküsünü mırıldanmaya başlar.

Eklemedir Koca Konak Hikayesi 6

Eklemedir Koca Konak Sözleri

Eklemedir Koca Konak hikayesinin yanı sıra sözleriyle de oldukça dikkat çeken ve tüm Türk halkı tarafından bilinen bir türküdür.

Eklemedir Koca Konak türküsünün sözleri ise aşağıdaki gibidir:

Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum

Bizim bağa gider iken serhaya (aman aman)
Çektiler kolumdan beni tenhaya
Çektiler kolumdan beni tenhaya

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

Eklemedir Koca Konak Hikayesi Gerçek Mi?

Eklemedir Koca Konak türküsü sözlerine ve hikayesine değindikten sonra, vatandaşın aklına takılan bir başka soruyu cevaplayalım: Eklemedir Koca Konak türküsünün hikayesi gerçek mi? Türkünün hikayesinin gerçekliği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yörede dilden dile dolaşan bu türkünün gerçek hikayeden esinlendiği tahmin edilmektedir.

Eklemedir Koca Konak Hikayesi 5

Eklemedir Koca Konak ve Atatürk

Anadolu coğrafyasının popüler eseri Eklemedir Koca Konak Atatürk’ün en sevdiği türküler arasında yer almaktadır. Hatta Ulu Önder’in zaman zaman bu türküyü seslendirdiği bilinmektedir.

Ancak dönemin ses kayıtlarının kötü kalitesi ve süresinin kısa olması sebebiyle türkü, Atatürk’ün sesinden günümüze uyarlanmıştır. 2023 yılında yapay zekayla Eklemedir Koca Konak Atatürk’ün sesine göre yeniden düzenlenmiştir.

Eklemedir Koca Konak Hikayesi 3

Eklemedir Koca Konak Türküsü Ne Zaman Yazıldı?

Eklemedir Koca Konak hikayesinin yanı sıra, türkünün ne zaman yazıldığı da oldukça merak edilmektedir. Ancak Eklemedir Koca Konak ne zaman yazıldı sorusunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Atatürk döneminde var olması ve türkünün ilk hikayesinde yer alan bilgiye göre, 19. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir.

Eklemedir Koca Konak Anonim Mi? Kim Yazdı?

Eklemedir Koca Konak adlı eser hakkında merak edilen bir diğer konu ise türkü sözlerinin sahibidir. Eklemedir Koca Konak adlı türkünün halk tarafından söylenerek yazıldığı bilinmekle birlikte, kaleme alan kişi Kemal Kazdağlı’dır. Sözleri derleyen ve notaya alan kişiyse Ahmet Yamacı’dır.

Muhabir: Ömer ARAZ