Petrol Yasasında, yeni torba yasayla birlikte bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme, akaryakıtın sadece belirli koşullarda ve belirli yerlerde ikmal edilmesini öngörüyor.

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yeni torba teklifle otobüs ve kamyon garajlarında akaryakıt ikmali konusunda mevcut düzenlemeleri değiştirmeyi planlıyor.

Teklifte, yeterli depolama kapasitesine sahip olup, kendi araçlarına akaryakıt ikmali yapabilen kamu kurumları, fabrikalar, şantiyeler ve maden ocaklarına yapılan teslimler dışında, araçlara yapılacak akaryakıt ikmalinin yalnızca bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

GERERKÇE: ‘KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK TEŞKİL ETMEKTE’

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenlemenin gerekçesi şöyle açıklanıyor: "Kamyon, otobüs, minibüs gibi araçların meskûn mahallerde veya otobüs ve kamyon garajlarında yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolaması, kamu güvenliği açısından risk teşkil etmektedir." Akaryakıt ikmalinin, lisanslı bayiler tarafından gerçekleştirilmesi ve akaryakıtın alıcı deposuna taşınmasının sadece bu lisanslı bayiler tarafından yapılması planlanmaktadır.

Mevcut düzenlemeler kapsamında, 'fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri' ifadeleriyle geniş bir istisna tanınmış durumdadır. Bu durumun, kamyon, otobüs ve minibüs gibi birçok aracın meskûn mahallerde veya garajlarda yanıcı akaryakıt depolamasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu tür uygulamaların, kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve lisanssız akaryakıt satışlarına yol açtığı tespit edilmiştir.

Kuru meyve sektörü ihracat rekoru kırdı Kuru meyve sektörü ihracat rekoru kırdı

Yeni düzenleme ile amaçlanan, trafiğe çıkması zor veya sınırlandırılmış olan iş makineleri ve yüksek kapasiteye sahip kamyonlar gibi araçların yanı sıra, kamu kurumlarına ait araçların istasyon dışı ikmal haklarının korunmasıdır. Ayrıca, istasyon dışı yapılan teslimatlarda akaryakıtın alıcı deposuna taşınmasının lisanslı satıcılar tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu tutulacak ve bu sayede mali usulsüzlüklerin önüne geçilecektir.

Editör: Gizem PEKTAŞ