T.C.
ÇİNE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KASAR Mahalle, Ozan Belen Mevkii, 136 Ada, 26 Parsel, 48.467,18 m2 yüz ölçümlü taşınmaz tapuda 200 Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz halen zeytinli tarla olarak kullanılmaktadır. İçinde 70+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları dağınık olarak vardır. Ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. Zeytin ağaçlarının olmadığı boşluk kısımlar otlak olarak kullanılmaktadır. Bu kısımlarda menengiç, pırnal çalısı ve ahlat ağaçları da bulunmaktadır. Taşınmaz killi tınlı toprak yapısında, kısmen düzlük alanı olsa da yaklaşık olarak %15-30 eğimli 6. Sınıf kuru tarım arazisidir. Çevresi tel çit ile çevrilidir. Bunun yanında taşınmaz kendi içinde de tel çitler ile de bölümlere ayrılmıştır. Taşınmaz mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,8 km. Çine İlçe merkezine 14 km. mesafededir. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır.
Adresi : Kasar Mahallesi 136 Ada 26 Parsel Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 48.467,18 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KASAR Mahalle, Ağaç Tepe Mevkii, 243 Ada, 16 Parsel, 7.059,28 m2 yüz ölçümlü taşınmaz tapuda " Zeytinlik" vasfındadır. Taşınmazın Tapu Kaydı İrtifak bölümünde "Bu Parsel Aleyhine 591, 592, 593, 594 Parseller Lehine Mürür Hakkı Vardır" ibaresi bulunmaktadır. Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 30-70+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları vardır. Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. İçinde münferit olarak pırnal çalısı ve ahlat bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, yaklaşık olarak %35-40 eğimli 6. Sınıf kuru dikili tarım arazisidir. Kuzey ve doğusu kısmen kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,9 km. Çine İlçe merkezine 16 km. mesafededir. Taşınmazın güney-batısı kadastral yola cephelidir.
Adresi : Kasar Mahallesi 243 Ada 16 Parsel Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 7.059,28 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, KASAR Mahalle, Tösmek Mevkii, 239 Ada, 63 Parsel, 15.227,98 m2 yüz ölçümlü taşınmaz tapuda "230 Ağaçlı Zeytinlik" vasfındadır. Taşınmaz halen bölge şartlarına görekapama zeytinlik olarak kullanılmaktadır. İçinde 70+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları vardır. Ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. Taşınmaz kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, yaklaşık olarak %25-35 eğimli 6. Sınıf kuru dikili tarım arazisidir. Çevresi tel çit ve kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 0,3 km. Çine İlçe merkezine 15 km. mesafededir. Taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır.
Adresi : Kasar Mahallesi 239 Ada 63 Parsel Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 15.227,98 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:59
#ilangovtr Basın No ILN02041552