Önümüzdeki dört yıl için yapılacak çalışma kapsamında, stratejik hedeflerin oluşturulması için AYSO’nun mevcut durumu, sunduğu hizmetler ve geleceğine yönelik analiz ve görüş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Yönetim Kurulu Üyesi Oral Erbay’ın yer aldığı toplantıya, kurum, kuruluş, oda ve sivil toplum kuruluşların yöneticileri, müdürleri ve ilgili personelleri katılım sağladı.

Aysodan 4 Yillik Stratejik Plan Hazirligi 484116 18B25A191C711B3560Dab6Fc1Ec860F4

“AYDIN SANAYİSİNİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “2025-2029 Stratejik Planımızı oluştururken, siz değerli dış paydaşlarımızın görüşleri ve katkıları bizim için son derece önemli. Bu nedenle, bugün burada olmanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Sanayi sektörü, ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Aydın Sanayi Odası olarak, bölgesel kalkınma ve sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki yeni stratejik plan dönemini planlamak üzere, sizleri görüş ve değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin sonuçlarının ne kadar verimli olduğunu, objektif olarak paydaşlarımız ile değerlendirmek odamızın daha dinamik bir yapıya sahip olmasına önemli katkı verecektir. Bu stratejik plan döneminde odamızın ana hedefleri arasında, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, yenilikçiliği teşvik etmek, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek ve yerel sanayimizin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak bulunmaktadır. Sizlerin fikirleri ve önerileri bu stratejik planın başarısını belirleyecek en önemli unsurlardan biridir. İnanıyorum ki, birlikte çalışarak Aydın sanayisini daha da ileriye taşıyabiliriz.’’

Akçeşme halkından aşure hayrı Akçeşme halkından aşure hayrı

Aysodan 4 Yillik Stratejik Plan Hazirligi 484116 4F15Fe3Acdf845F35Ea0B8A18050566D

SUNUM YAPILDI

Konuşmanın ardından Başkan Maraş, Aydın Sanayi Odası’nın kurumsal yapısı, gerçekleştirdiği faaliyetler ve yürüttüğü projeler ile ilgili sunum gerçekleştirdi. AYSO URGE ve Akreditasyon Danışmanı Murat Güney ise stratejik yönetimin önemi ve planının hazırlanma süreci hakkında bilgiler paylaşarak, katılımcılardan Odanın güçlü ve zayıf yönleri, Odayı etkileyen fırsat ve tehditler ile ilgili görüş ve önerileri aldı. Toplantı, katılımcıların söz alarak fikirlerini paylaşması ve dış paydaş anketi formunu doldurmaları ile son buldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ