T.C.
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMFİ TİYATRO GÖSTERİ ALANI KİRALAMA İHALE İLANI
  1. Çamlık Mahallesi 2790 ada 1 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait Amfi Tiyatro Gösteri Alanı, aşağıda belirtilen günlerde kullanılmak üzere gün gün (günlük olarak) olmak koşuluyla 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Amfi Tiyatro Gösteri Alanı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde kullanılmak üzere gün gün olacak şekilde ihale edilecek olup İhale edilen günlerin ihale günü ve saatleri aşağıdaki gibidir.
Sıra İhale Edilen Gün İhale Tarihi İhale Saati Sıra İhale Edilen Gün İhale Tarihi İhale Saati
1 14.06.2024 Cuma 08.05.2024 14:00 22 02.08.2024 Cuma 08.05.2024 15:45
2 15.06.2024 C.tesi 08.05.2024 14:05 23 03.08.2024 C.tesi 08.05.2024 15:50
3 16.06.2024 Pazar 08.05.2024 14:10 24 04.08.2024 Pazar 08.05.2024 15:55
4 21.06.2024 Cuma 08.05.2024 14:15 25 09.08.2024 Cuma 08.05.2024 16:00
5 22.06.2024 C.tesi 08.05.2024 14:20 26 10.08.2024 C.tesi 08.05.2024 16:05
6 23.06.2024 Pazar 08.05.2024 14:25 27 11.08.2024 Pazar 08.05.2024 16:10
7 28.06.2024 Cuma 08.05.2024 14:30 28 16.08.2024 Cuma 08.05.2024 16:15
8 29.06.2024 C.tesi 08.05.2024 14:35 29 17.08.2024 C.tesi 08.05.2024 16:20
9 30.06.2024 Pazar 08.05.2024 14:40 30 18.08.2024 Pazar 08.05.2024 16:25
10 05.07.2024 Cuma 08.05.2024 14:45 31 23.08.2024 Cuma 08.05.2024 16:30
11 06.07.2024 C.tesi 08.05.2024 14:50 32 24.08.2024 C.tesi 08.05.2024 16:35
12 07.07.2024 Pazar 08.05.2024 14:55 33 25.08.2024 Pazar 08.05.2024 16:40
13 12.07.2024 Cuma 08.05.2024 15:00 34 30.08.2024. Cuma 08.05.2024 16:45
14 13.07.2024 C.tesi 08.05.2024 15:05 35 31.08.2024 C.tesi 08.05.2024 16:50
15 14.07.2024 Pazar 08.05.2024 15:10 36 01.09.2024 Pazar 08.05.2024 16:55
16 19.07.2024 Cuma 08.05.2024 15:15 37 06.09.2024 Cuma 08.05.2024 17:00
17 20.07.2024 C.tesi 08.05.2024 15:20 38 07.09.2024 C.tesi 08.05.2024 17:05
18 21.07.2024 Pazar 08.05.2024 15:25 39 08.09.2024 Pazar 08.05.2024 17:10
19 26.07.2024 Cuma 08.05.2024 15:30 40 13.09.2024 Cuma 08.05.2024 17:15
20 27.07.2024. C.Tesi 08.05.2024 15:35 41 14.09.2024. C.Tesi 08.05.2024 17:20
21 28.07.2024 Pazar 08.05.2024 15:40 42 15.09.2024 Pazar 08.05.2024 17:25
  1. İhaleler 08.05.2024 Çarşamba günü saat: 14.00 den itibaren ve beşer dakika ara ile Cumhuriyet Mahalle İnönü Bulvarı No:269 Didim Aydın adresinde bulunan Belediye Hizmet binası Encümen Toplantısının yapılacağı salonda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelerin günü içinde tamamlanamaması durumunda tamamlanamayan ihale bir sonraki gün saat 14:00 de başlayarak beşer dakika arayla yapılarak tamamlanacaktır.
  2. Amfi Tiyatro Gösteri Alanının günlük kira bedeli 45.000,00-TL (Kırkbeşbin-Türk lirası), geçici teminat bedeli muhammen bedel üzerinden %3 olmak üzere 1.350,00 TL (Binüçyüzelli-TürkLirası) ve  Şartname bedeli 2.500 TL olup (her gün için ayrı ayrı alınacaktır.) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alınabilir.
  3.  İhale edilecek Amfi Tiyatro Gösteri alanı, konser, tiyatro, talk şov, dans gösterileri, stand-Up gösterisi, müzikal vs gösteri sanatlar düzenlemek üzere ihale edilecektir.
  4. İhaleye organizasyon düzenleme konusunda faaliyette bulunan vergi mükellefiyetlerinde bu işle iştigal ettiğini belirten mükellefler katılabilecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler; (a) Tebligat için adres beyanı ile ihaleye iştirak etmek için verilmiş dilekçe; (b) Kimlik fotokopisi, (c) Yerleşim yeri belgesi (E-Devlet’ten alınabilir) (d) Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet’ten alınabilir), (e) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge, (f) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi. (g) İmza sirküleri, (h) Vergi Mükellefiyet Sorgulama Evrağı veya Vergi Levhası, (i) Geçici Teminat ve Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont, (j) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname;
  6. İsteklilerin 7. Maddede istenilen belgeleri İhale günü Saat 12:30 a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bir dilekçeyle birlikte Kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmaları esastır. İsteklilerin kapalı zarf içerisinde belediyemize vermiş oldukları ve Belediye Encümeni huzurunda açılacak olan ihale dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  7. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Tel : 0 256 811 26 60 /2243   Belgegeçer : 0 256 811 21 11  

                                                                  İLAN OLUNUR.


 

#ilangovtr Basın No ILN02023483