Kredi Kartları İçin Bir Devir Sona Eriyor! Aydın'daki Tüm Bankalara Yeni Talimat Verildi... Kredi Kartları İçin Bir Devir Sona Eriyor! Aydın'daki Tüm Bankalara Yeni Talimat Verildi...

Atılacak adımlar arasında en önemlisi ulaştırma sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması, toplu taşımanın teşviki ve elektrikli araç kullanımının artırılması için fosil yakıtların yer aldığı ÖTV 1 sayılı listeye ‘karbon içeriğinin’ eklenmesine yönelik çalışma yapılması da olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak üzere hazırlanan İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planında 2030 yılına kadar atılacak adımlar teker teker sıralandı. Ulaştırma sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması, toplu taşımanın teşviki ve elektrikli araç kullanımının artırılması için ÖTV 1 sayılı listeye karbon içeriğinin eklenmesine yönelik çalışma yapılması planlandı.

7 ana sektörde emisyon azaltılacak
Indir

Hürriyet'in haberine göre, enerji, sanayi, ulaştırma, tarım, bina, atık, arazi ve orman olmak üzere 7 ana azaltım sektörü belirlenerek, bunlardaki durum tespitiyle başlayan, 49 strateji ve 260 eylemden oluşan İDASEP’te önümüzdeki 6 yılda yapılması planlanan çalışmalardan bazıları özetle şöyle yer aldı:

1 sayılı listeye eklenebilir

“Enerji verimliliğinin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kullanımının azami seviyeye çıkarılması, sanayide ürün bazında karbon ayak izinin ve karbon yoğunluğunun azaltılması, neredeyse sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, sera gazı azaltımına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişin adil dönüşüm ilkesiyle planlanması, adil geçiş ve istihdamın dönüşümü için kapasitenin geliştirilmesi, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefinin eğitim sistemine entegre edilmesi.”

İDASEP’te Türkiye’nin emisyon azaltım taahhüdüne uygun, istikrarlı karbon fiyatlarının tesisi için analizlerin  yapılacağı belirtilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda karbon içeriğinin, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmasına yönelik de çalışma yapılacağı vurgulandı. 1 sayılı listede uçak benzini, benzin, motorin, deniz motorini, kalorifer yakıtı olarak kullanılan fuel oil gibi yakıtlar bulunurken, uzmanlar şahıs araçlarında ve şehiriçi şehirlerarası yolcu, yük taşımacılığında fosil kökenli yakıt kullanımının azaltılması, elektrikli araçların teşviki için 1 sayılı ÖTV listesine ilave karbon vergisi konulabileceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi