Üç aylar ve önemi

Cennet Özmen
Cennet Özmen

Yüce Allah kullarının kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu vesile ile ebedi hayatları olan ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatların en önemli zaman dilimine kavuştuk. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara bugün itibariyle girmiş olacağız. Bu sebeple Yüce Rabbimize binlerce hamt ediyoruz. Bizleri bu zamanlara eriştiren, imana kavuşturan, Ümmet-i Muhammed olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun.
Üç aylar kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban’la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır.
Sevgili Peygamberimiz bu aylara girince şöyle dua ederdi: “Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur)”[Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259]
İşte üç aylar denilen Recep, Şaban ve Ramazan ulu Allah’ın rahmet aylarıdır. Geceleri mübarek kandil geceleri, bayramlar ve bayram geceleri bu rahmetin af ve mağfiretin verimli bahar yağmuru gibi üzerimize oluk oluk aktığı zaman dilimleridir. Recep ayı aynı zamanda haram aylarındandır. Bu aylar Hicri aylardan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır ki, bu aylarda her ne maksatla olursa olsun, savaş yapılmaz. Başlamış bir savaş varsa terk edilir. Ama maalesef bugün durum böyle değil. Üç ayların başlangıcı, Recep ayının biri ile başlar, Ramazan Bayramı ile son bulur. Bu üç ay içerisinde Regaib Gecesi, Miraç Gecesi, Şaban ayında Berat Gecesi, Ramazan’ın her günü çok müstesnadır ve Kadir Gecesi arefe ve bayram gece ve günleri vardır. Bu zaman dilimlerini diğer gün ve gecelerden daha faziletli, feyiz ve bereketi daha çok olan zamanlardır. Bu dönemde kula düşen, bunun farkında olup manevi hayatımız için bunları en iyi bir derecede değerlendirmemiz gerektiğidir. Yoksa zaman su gibidir, akıp gider. Farkında olamayız. Dinimizde buna gaflet denir. Fırsatı elden kaçırma anlamına gelir. Oysa geçen zaman asla geri gelmez. Onun kıymetini elden çıkarmadan bilmemiz gerekir. Üç aylarla ilgili birçok haber (ayet ve hadisler, dini bilgiler) varid olmuş, söylenmiştir.
Ayrıca Ramazan ayında tutacağımız bir aylık oruçtan başka Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya özen gösterelim. Pazartesi ve Perşembe günleri, ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri kandil gecelerinde oruç tutalım. Nefsimizi dizginleyen ve günaha gitmeye en büyük engellerden olan Oruca ayrı bir ehemmiyet verelim.
Bu aylar namaz ibadetimizi hayatımıza aktarmada ve hayatımızın pir parçası haline getirmemizde önemli zaman dilimleridir. Üç aylar, sadece namaz kılmayı değil aynı zamanda namazımızı cemaatle kılmayı ahlak haline getireceğimiz çok önemli mübarek aylardır. Beş vakit namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret gösterelim. Yüce Rabbimizin bizlere bildirmiş olduğu şu ayet-i kerimeyi yeniden hatırlamamızda fayda vardır. Kuranda şöyle buyruluyor: “Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar.”[Ankebut, 29/45]
Ayrıca gece teheccüt namazıyla, gündüzleri kuşluk namazı, akşamları ebvabin namazı gibi nafile namazlarla Yüce Rabbimizin Rızasının altında olmaya gayret gösterelim.

- Aydın Ses Gazetesi, Cennet Özmen tarafından kaleme alındı
https://www.sesgazetesi.com.tr/makale/9330302/cennet-ozmen/uc-aylar-ve-onemi