“Eşit yaşam hakkı mücadelesi veriyoruz”

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aydın Baro Başkanlık Makamında açıklamada bulunan Aydın Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Onur Uğur Altuğ, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli yurttaşlarımızı anlayabilmek ve onların sorunlarına dikkat çekebilmek açısından oldukça önemli bir gün. Bizler de Aydın Barosu olarak bugün, yarın ve daima engelli yurttaşlarımızla dayanışmaya, onların önünde engellerin kaldırıldığı daha erişilebilir bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller bedensel engellerinden ibaret değildir. Maalesef bizler tarafından da bilinçli veya bilinçsiz olarak engelli vatandaşlarımızın önlerine engeller çıkartılmaktadır. Engelli vatandaşlarımız sosyal hayata ve çalışma hayatına son derece etkin bir şekilde katılabilecek potansiyelde olmalarına rağmen gerek günlük hayatta karşımıza çıkan olaylarda gerekse yasal düzenlemelerde engelli vatandaşlarımız için yaşadığımız dünyayı daha erişilebilir kılma hususu göz ardı edilmektedir. Bugün birçok adliyede ve diğer kurumlarda engelli vatandaşlarımız için asansör ve benzeri ihtiyaçlar bulunmamaktadır. Görme engelli vatandaşlarımız için çoğu kaldırımda işaret taşlarının yeterince bulunmaması, kaldırımların yüksek olması, engellilere tahsis edilen otopark alanlarının yeterli sayıda olmaması bunlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek sosyal hayatta gerekse çalışma hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve hayatın birçok alanında önlerine çeşitli engeller çıkarılan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı birlikte yaşadığımızı unutmamamız ve daha duyarlı olmamız gerekmektedir” dedi.

YAŞAM HAKKI KORUNMALI


Engelli vatandaşların haklarının sağlanması ve korumamasının önem arz ettiğini dile getiren Altuğ, şunları söyledi: “Bilindiği üzere modern hukuk sistemlerinde kabul edilen ve evrensel olarak tanınan insan haklarının kaynağını, sadece insan olmak ve bu nedenle doğuştan gelen temel haklara sahip olmak düşüncesi oluşturur. Devredilmesi mümkün olmayan tüm bu haklar, bütün insanlar için eşit olarak tesis edilmeli, her bir bireyin özgür ve onurlu yaşam hakkı korunmalıdır. Bu hakkın sağlanması ve korunup geliştirilmesi hayatın içinde dezavantajlı gruplardan olan engelliler için ayrı bir önem arz etmektedir.”

İYİLEŞME SAĞLAMADI


Türkiye’de çıkartılan yasaların engelli vatandaşların şartlarının iyileştirilmesine yeterli katkı sağlamadığını ifade eden Altuğ, “Türkiye'de son zamanlarda yürürlüğe giren yasalar, onaylanan uluslararası sözleşmeler, yapılan çalışmalar maalesef engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması ve onların sosyal hayata katılımı noktasında yeterli iyileşmeyi sağlayamamıştır. Gelinen noktada engelli vatandaşlarımızın haklarının korunup geliştirilmesi, önlerindeki engellerin kaldırılması, engellilerin sosyal hayata ve çalışma hayatına gerektiği şekilde katılımının sağlanması noktalarında sadece yasal düzenlemelerle sonuç alınamayacağı ortadadır. Amaçlanan neticenin ortaya çıkması için her bir bireyde ve genel olarak toplumumuzda köklü bir zihniyet değişikliğinin gerektiği açıktır. Yapılan düzenlemeler ve gösterilen çabaların sahaya yansımasının, farkındalığın sağlanmasından geçtiği unutulmamalıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, birlikte “Eşit Hayat Hakkı” mücadelesi verdiğimiz engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmekte ve Aydın Barosu olarak herkesi bu konuda farkındalığa davet etmekteyiz” diye konuştu.

- Aydın Ses Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/8749674/esit-yasam-hakki-mucadelesi-veriyoruz