Noter Tasdikli Tercüme İçin Uluay Çeviri Hizmetleri İle İletişime Geçin  

Günümüzde dünya üzerinde çok fazla sayıda ve farklı diller kullanıldığı için çeviri hizmetlerinden yararlanılması bir zorunluluktur. Bireyler, toplumlar, kurumlar ve kuruluşlar arasında sağlıklı ve doğru bir iletişim kurulmasında çeviri hizmetleri çok önemli bir rol üstlenirler. Ülkeler arasındaki ilişkiler genellikle İngilizce üzerinden ilerlemekle birlikte dünya üzerindeki her toplumda İngilizce konuşulması gibi bir durum söz konusu değildir. Üstelik bazı iletişim ihtiyaçlarının giderilebilmesi için derdini anlatacak kadar yabancı dil bilgisine sahip olunması yeterli değildir. Bu aşamada doğru ve etkili iletişim kurulması için profesyonel çevirmenler tarafından sunulan profesyonel çeviri hizmetlerinden yararlanılması gerekir. Sözlü ve yazılı olarak sunulabilen çeviri hizmetleri birçok alt tür barındırmakta olup noter tasdikli tercüme bunlar içerisinde en önemlilerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Noter tasdikli tercüme hizmeti yeminli tercümanlar tarafından çevrilen belgelerin Noter tarafından tasdik edilmesi ile gerçekleştirilir. Noter tasdikli tercüme genellikle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan belgeler için ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Bazı resmi kurum ve kuruluşlar yeminli tercümanlar tarafından çevrilen ve yeminli tercüme hizmeti alınan belgeleri kabul ederken bazı kurum ve kuruluşlara, kabul standartları dahilinde noter tasdikli tercüme hizmeti alınan belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Noter tasdikli tercüme konusu belgelerin yurt dışında da geçerlilik kazanabilmesi için apostil onayı, Dış İşleri Bakanlığı onayı ya da ilgili ülkenin konsolosluk/büyükelçilik onayı gerekebilir.

Noter Tasdikli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

 

Resmi evrakların çok geniş kapsamlı bir kullanım alanı vardır. Eğitim, iş ya da tatil amacıyla yurt dışına çıkılması, vize alınması gibi süreçler başta olmak üzere birçok farklı süreçte resmi belge ibrazına gereksinim duyulur. Farklı ülkelerin resmi kurum ve kuruluşlarına ibraz edilecek belgeler için profesyonel çeviri hizmetlerinden yararlanmak bir zorunluluk olsa da belgenin ibraz edileceği kurum ve kuruluşların kabul standartları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kabul standartları ülke, kurum ve kuruluş nezdinde farklılık gösterebileceği için resmi süreçlerin kesintiye uğramaması adına doğru çeviri hizmetinden yararlanılması gerekmektedir.

 

Çeviri hizmeti verebilmek için üst düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak zorunluluk olsa da yeterli gelmez. Çevirmen dilin tüm gerekliliklerine ve özelliklerine tam anlamıyla hakim olmazsa başarılı çeviriler yapamaz. Noter tasdikli tercüme için gereken diğer bir özellik de çeviri hizmeti verecek olan kişinin yeminli tercüman olmasıdır. Yeminli tercüman olmak için gereken şartları taşıyan ve yeminli tercüman olma talepleri Noter tarafından onaylanan kişiler yeminlerini ederek yeminli tercüme hizmeti verme hakkını elde edebilirler.

Tıbbi Tercüme Nedir?

 

Tıp alanındaki belgelerin, metinlerin ve dokümanların kaynak dilden hedef dile ya da dillere çevrilmesi için verilen profesyonel çeviri hizmetine tıbbi tercüme adı verilir. En zor, en önemli, en fazla uzmanlık ve titizlik gerektiren çeviri türlerinden biri tartışmasız tıbbi tercüme hizmetidir. Tıbbi çeviri konusu belgelerin doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını etkiliyor olması bunun en büyük nedenidir.

 

Tıp alanında kaleme alınan belgelerin, araştırmaların, raporların, makalelerin ve daha birçok farklı belgenin çevirisi tıbbi tercüme hizmetleri kapsamındadır. Alanın zorluğu, özelliği ve kapsamının genişliği nedeniyle tıbbi tercüme hizmeti veren tercümanlar oldukça ciddi bir sorumluluk altındadırlar.

 

Başarılı ve kaliteli tıbbi tercüme yapılabilmesi için orijinal metne sadık kalınmalı, metnin anlam bütünlüğü korunmalı, terminolojinin doğru ve tutarlı kullanılmasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde en küçük bir hatada dahi geri dönüşü mümkün olmayan sorunlarla karşılaşılabilir.

 

Tıbbi çeviri hizmetlerinden en çok yararlanılan konuların başında klinik deneyler, raporlar, tıbbi araştırmalar, medikal patentler, ilaç prospektüsleri, reçeteler, doktor raporları, hastalıkların tedavi yöntemlerine ilişkin dokümanlar ve test sonuçları gelir. 

 

Tıp insan sağlığı için önemi tartışılamayacak bir alan olduğundan tıbbi tercüme hizmetleri de çok önemlidir. Ve bu alanda verilen hizmetlere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda tıp biliminde yaşanan hızlı gelişmeler, kullanılan yeni cihazlar ve uygulamalar yoğun bir şekilde dokümantasyon ihtiyacını beraberinde getirmekte ve bu ihtiyacın giderilmesinde tıbbi tercüme hizmetleri önemli bir görev üstlenmektedir.

 

Ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda çok hızlı bir gelişme göstermiş olup Türkiye dünya sağlık turizminin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda tıp kongresine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür etkinliklerde farklı uluslardan farklı dilleri konuşan çok sayıda katılımcı olması sözlü tıbbi tercüme hizmetine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

 

Uluay Çeviri Hizmetleri tıp alanda uzman, bu alana ve tıbbi terminolojiye hakim profesyonel çevirmen kadrosu ile hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaktadır. Tıbbi tercüme hizmetlerinin çevirmenlere getirdiği ciddi sorumluluğun farkında olarak sıfır hata prensibi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmeye özen göstermektedir.

 

- Aydın Ses Gazetesi, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/7695830/noter-tasdikli-tercume-icin-uluay-ceviri-hizmetleri-ile-iletisime-gecin