Öğrenciler projeyle matematiği hayata entegre etti

Proje yoğun çalışmalarla ve iş birliği içinde mayıs ayına kadar devam etti. Proje boyunca yoğun bir şekilde çalışan öğrenci ve öğretmenler harika ürünler ortaya koydu. Öğrenciler Teknolojik web2 araçlarını kullanarak matematiği günlük hayata entegre edip daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirdi, karışık ülke takımlarıyla çalışıp ortak ürünler ortaya koydu.
İş birlikçi çalışmalarla proje müziği, proje kitabı, sanal sergi, matematiksel algoritmalar ve STEM-A konu başlıklarında araştırmalar ve sunumlar yapılarak proje tamamlandı. Matematik ve teknolojinin birlikte uyumunun amaçlandığı bu projede öğrencilerin farkındalığının arttığı, ön yargıların kırıldığı ve projede amaçlanan hedeflere ulaşıldığı görüldü.

- Aydın Ses Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/7076747/ogrenciler-projeyle-matematigi-hayata-entegre-etti