Doğum Borçlanması

Ali Rıza Efe
Ali Rıza Efe

Çalışma hayatında çeşitli nedenlerle isteyerek veya istemeyerek kesintiler olabilmektedir. Sigorta primi ödenmeden geçirilmiş çalışma süresinin sonradan borçlanılarak ödenmesi ve emekli maaşı bağlanmasına esas alınan malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları açısından sigortalılık süresine-prim ödeme gün sayısına eklenmesine kısaca hizmet borçlanması denilmektedir.
Bu yazımız da SGK hizmet borçlanmalarından doğum borçlanması ele alınmıştır.
Doğum borçlanmasından doğumdan önce;
- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilmektedirler. Söz konusu şartları yerine getirmeyenlerin Kanun kapsamında yer alan sürelere ilişkin borçlanma talepleri kabul edilmemektedir. Dolayısı ile borçlanma yapabilmek için en az 1 gün sigortalı olunması gerekmektedir.
Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,
- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.
Asgari tutar olarak 2021 yılı doğum borçlanması ise;
Bir günlük borçlanma tutarı : 38,16.-TL
Bir Aylık borçlanma tutarı :1.144,80.-TL
Bir çocuk için borçlanabilecek toplam tutar (720 gün) :27.475,20.-TL’dir.
Doğum borçlanmasının başvurusu;
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri) “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilmektedir.

Ali Rıza EFE
Mali Müşavir

- Aydın Ses Gazetesi, Ali Rıza Efe tarafından kaleme alındı
https://www.sesgazetesi.com.tr/makale/7021048/ali-riza-efe/dogum-borclanmasi