'Santral değil, sera ve ısıtma projesi'

Kendilerinin jeotermal elektrik santrali kuracak gibi gösterilmeye çalışıldığının ancak bunun doğru olmadığının altının çizildiği açıklamada, “Proje tanıtım dosyamız dışına çıkmamız ya da JES gibi bir çalışma içine girmek önce vicdanen ve ahlaken, son olarak hukuken mümkün değildir” denildi.

Kuşadası Kirazlı bölgesinde jeotermal ısıtmalı sera için sondaj çalışması ile sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan haberlere istinaden açıklama yapan Yediyol Şirketler Grubu, yaptıkları işin çevreye zarar veren bir yatırım olmadığını, sera ve ısıtma projesinin jeotermal elektrik santrali ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

“ANTİK ÇAĞLARDA HAMAM OLARAK KULLANILDI”

Jeotermalin yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş, yer kabuğunun derinliklerindeki ısı kaynağı ile doğal olarak ısınmış, bünyesinde çeşitli kimyasallar ihtiva eden, buhar ve gazları olduğu belirtilen açıklamada, “Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır. İçinde su bulunmayan sıcak kuru kayalar da jeotermal enerji kaynağıdır. Kuşadası bölgesinde literatür taraması ile elde edilmiş faal ve faal olmayan 7 adet jeotermal özellikli sondaj kuyuları ile yeryüzüne kendiliğinden çıkan termal özellikli doğal çıkış mevcuttur. Bu kuyuların 5 tanesi Davutlar Mahallesi, 2 tanesi ise Türkmen Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Termal özellikli doğal çıkış ise Hacıfeyzullah Mahallesi Ilıca sokakta bulunan, bulunduğu sokaktan da anlaşılacağı üzere antik çağlardan bu yana ılıca olarak kullanılan antik hamamdır” denildi.

“JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bölgede bulunan jeotermal kuyuların sıcaklığının en çok 58 derece olduğu belirtilen açıklamada, “Jeolojik etütler ve toplanan veriler doğrultusunda bu sondajdan daha derin ve daha yüksek sıcaklıklı başka bir alan ya da belirlenen sondaj noktası bulunmamaktadır. Bahsi geçen sondajlardaki sıcaklıklar 30-58 °C aralığında ve en derin kuyu 815 metre derinliğindedir. Bu sondaj kuyularının en derini ve en yüksek sıcaklıklı olanı devlet tarafından (MTA) açılmış ve Kuşadası Belediyesinin yetkisinde bulunan 815 metre derinlikli, 58 °C sıcaklıklı J-845 kuyusudur. Yine bu kuyulardan çıkan akışkanlarla ilgili yapılan faaliyetler ise termal turizm, termal villalar, termal ısıtmalı konutlar, jeotermal ısıtmalı sera ve kurutma tesisleri olarak sıralanmaktadır. Bilimsel veriler doğrultusunda açılmış ve açılması planlanan sondajlarda beklenen sıcaklıklar ve derinlikler yine bu aralıklarda olup, akışkan özellikleri yine termal ve tarım alanına yönelik faaliyetlerde bulunulmasına yetecek kalibrededir. Tüm kamuoyunun malumu ve bilimsel veriler doğrultusunda bu özelliklerdeki akışkanlarda JES (jeotermal elektrik santrali) kurulması ve işletilmesi mümkün değildir. Kuşadası ölçeğindeki bu jeotermal kaynakların tamamı tüm ruhsat sahipleri tarafından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereği tüm yasal prosedürlere göre faaliyet göstermekte olup Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sürekli denetlenmektedir” denildi.

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Şirketleri bünyesinde bulunan 18 adet jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının hiçbirinde elektrik enerji santrali kurmak olmadığının belirtildiği yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “Yediyol Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Bozyazı Körfez Turizm İnş. A.Ş. olarak baktığımıza Kuşadası’nda 1 işletme ve 2 arama ruhsatı ile beraber Türkiye genelinde bulunan 18 adet jeotermal arama ve işletme ruhsatlarımızın hiçbirinde JES’e yönelik bir çalışmamız ya da girişimimiz olmamıştır. Kuşadası Davutlar mahallesinde 1 adet jeotermal kuyumuz mevcuttur. Aynı bölgede Kuşadası belediyesinin de işletme ruhsatı bulunmakta halen sağlık turizmi kapsamında faaliyet göstermektedir. Şirketimiz faaliyetleri de aynı vizyon aynı hedef paralelindedir. Bu kuyumuzda dahi akışkanı yeryüzüne çıkarmadan, sadece kuyunun sıcaklığını kullanarak ısıtılan bir seramız mevcuttur. Bunun yanında yine aynı prensipten hareketle İstanbul Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde jeotermal ısıtmalı konut projemiz faal halde devam etmektedir. 2019-A-13 jeotermal arama ruhsatımızda ise yine aynı projelerimizin devamı olarak jeotermal ısıtmalı modern teknolojik seraların kurulması, Kuşadası ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak tek amacımızdır. Saha ve jeoteknik çalışmalarımıza istinaden daha önce de belirttiğimiz gibi en derini 850 metre olacak şekilde 4 adet sondaj noktası belirlenmiş ve tahmini sıcaklıklar ise en fazla 50 °C olarak öngörülmüştür. Doğanın korunması ve çevre hassasiyeti konusunda tüm faaliyetlerimizde en az sivil toplum örgütleri kadar dikkatli ve özenli davrandık ve davranmaya devam edeceğiz. Proje tanıtım dosyamız dışına çıkmamız ya da JES gibi bir çalışma içine girmek önce vicdanen ve ahlaken, son olarak hukuken mümkün değildir.

Ayrıca şirketimizin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ana faaliyet alanı olarak jeotermal konseptte turizm, tarım, inşaat yatırımları bulunmaktadır. Bu kapsamda Kuşadası Davutlar mahallesinde 2 ayrı blok halinde toplam 920 yataklı 5 yıldız otel ile 5 adet jeotermal ısıtmalı villa yatırımımız bulunmaktadır ve yatırımlarımızın devamı gelecektir. Ruhsatları alınmış inşaat başlama sürecindedir. Ana hedef olarak doğal kaynaklarımızın yerinde ve verimli olarak kullanılması maksadıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak bölge insanımıza istihdam alanları yaratmaktır. Bölgemizde turizmin 12 aya yayılıp kesintisiz turizm hedeflenmekte birlikte bölge ekonomisine çeşitlilik ayrıca arama ruhsatımız içerisinde çıkabilecek yeterli sıcaklıktaki akışkanları teknolojik sera, sağlık turizmi, konut villa ısıtma maksatlarıyla kullanmaktan ibarettir. Tüm faaliyet alanlarımızın doğaya ve çevreye olumsuz etkisi sıfırdır.”

- Aydın Ses Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6932580/santral-degil-sera-ve-isitma-projesi