Çine Belediye Meclisi toplanıyor

Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer başkanlığında yapılması beklenen oturumda, şu gündem maddeleri görüşülecek: “Belediye, 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Belediye 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi. İmar Komisyonu’ndan havale edilen Yolboyu Mahallesi 129 ada 6 parsel ve 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İmar Komisyonundan havale edilen Cumhuriyet Mahallesi 1 ada 8-11-12 ve 14 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. Yolboyu Mahallesi 109 ada 28 ve 50 parsel sayılı taşınmazlarda toplu işyeri olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusunun görüşülmesi. Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 21nci Maddesine göre İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının görev süresi ve üye sayısının belirlenmesi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24ncü Maddesine Göre İmar Komisyonu seçiminin yapılması. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24ncü Maddesine Göre Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19ncu maddesi gereğince Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçiminin yapılması. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19ncu maddesi gereğince ikisi asil, ikisi yedek olmak üzere katip üyelerin seçiminin yapılması. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33ncü Maddesine Göre Encümen Üye seçiminin yapılması.

- Aydın Ses Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6886076/cine-belediye-meclisi-toplaniyor