2 + 2 = 3

Ebrar ÖLÇER
Ebrar ÖLÇER

Dünya Ekonomik Forumunun 20 Ekim tarihinde yayınladığı Mesleklerin Geleceği 2020 raporunda, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve mesleklerin 5 yıllık dönüşümüne odaklanılıyor.
Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Çalışan kesimin yüzde 50'si, sektörlerindeki teknoloji entegrasyonu arttıkça 2025 yılına kadar mevcut becerilerini yenileme ihtiyacı duyacaklar.
Eleştirel düşünme ve problem çözme, işverenlerin önümüzdeki beş yıl içinde öne çıkacağına inandıkları becerilerin başında geliyor.
Bu yıl aktif öğrenme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi öz yönetim becerileri öne çıkmış durumda.
İşverenlerin yüzde 84'ü iş süreçlerini hızla dijitalleştirirken iş gücünün önemli bir kısmının uzaktan çalışmaya taşınma potansiyeli bulunuyor.
Online alınan mesleki eğitimlere dört ila dokuz misli talep artışı var. Özellikle iş arayan kesim dijital becerilere yöneliyor.
Önceki yıllara karşıt bir şekilde bu yıl ortadan kalkan mesleklerin sayısı yeni ortaya çıkan meslekleri geçmiş durumda.
İşte 2025'in en önemli 10 becerisi:
1)Analitik düşünme ve inovasyon
2)Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
3)Karmaşık problem çözme
4)Eleştirel düşünme ve analiz
5)Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma
6)Liderlik ve sosyal etki
7)Teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol
8)Teknolojik tasarım ve programlama
9)Dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik
10)Muhakeme, problem çözme ve fikir üretme
Eğitim-üretim-finans-gıda- pazarlama vb…
Sektörümüz ne olursa olsun bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Mesleğimiz ne olursa olsun değişime ve dönüşüme açık olmak, yaşamak için belki de hiç bu kadar zorunlu olmamıştı. Peki bu “geleceğin dünyası” olarak adlandırılan dünyada çocuklarımızın, (geleceğimizin) eğitimleri ve öğretimleri konusunda 2+2 hala 4 mü?

Kaynakça :
Dünya Ekonomik Formu 2020 Raporu

- Aydın Ses Gazetesi, Ebrar ÖLÇER tarafından kaleme alındı
https://www.sesgazetesi.com.tr/makale/6144757/ebrar-olcer/2-2-3