Genç ve Geniş Düşünmek…

Mesut Mezkit
Mesut Mezkit

Genç; biyolojik gençlik değildir..
***
Genç, düşünmek demek…
Her daim genç kalabilmektir…
Fikrini sürekli yenileyebilmektir…
Sabit fikirli olmamaktır…
Diyalektiğini senteze dönüştürebilmektir...
Değişimi yozlaştırmamaktır…
At gözlüğüyle hadiselere yaklaşmamaktır…
Peşin hükümlerle hayata bakmamaktır…
Okumayı merkezine yerleştirerek tekâmül edebilmektir…
Boş zamanlarında okumak değil;”an”ı, tefekkür merkezli okumaya ayırmaktır…
Hayatını nitelikli okumayla anlamlandırmaktır…
***
İstişare eleştiriyi merkeze almaktır; geniş düşünmek…
Kucaklamaktır; geniş düşünmek…
Bîtarafa taraftır; geniş düşünmek…
Dik durarak muhalif olmaktır; geniş düşünmek…
Karşıtlığı “doğruluktandır”; geniş düşünmek…
Zalimliğe zalimlikle cevap vermemektir; geniş düşünmek…
İntikamla muhaliflere yaklaşmamaktır; geniş düşünmek…
Mekke’nin Fethi’ndeki ruhla hareket etmektir; geniş düşünmek…
Yanlışlığı düzeltmektir; geniş düşünmek…
Değerleriyle müsamahadır; geniş düşünmek…
Aslını muhafazayla hoşgörüdür; geniş düşünmek…
Millîlik ve mahalli düşünmekle dünyaya açılmaktır; geniş düşünmek…
***
Beş bin yıllık mazinin müdrikliğile istikbale yelken açabilmektir;
Genç ve geniş düşünmek…
Bin yıllık Türk Medeniyetinin, “evvelki” medeniyetle inşa edildiğini bilmektir;
Genç ve geniş düşünmek…
Medeniyet inşasındaki “Çınar”ın köklerine sahip çıkmaktır;
Genç ve geniş düşünmek…
Türk Medeniyetinin, İslam’da mündemiç olduğuna inanmaktır;
Genç ve geniş düşünmek;
Yeni Türk Medeniyeti’nin muştusuna vakıf olabilmektir;
Genç ve geniş düşünmek…
***
Muhafazakâr Değişim ile…
İnanarak yol almaktır; genç ve geniş düşünmek…
***
Genç ve Geniş Düşünmek;
Kapitalizmin esiri olmamaktır…
Hak ve Hakikat ile…
Adalet Medeniyetini hayata geçirmektir…
Genç ve geniş düşünmek;
Gelecek inşasına katkı sağlamaktır…
Vesselâm…

- Aydın Ses Gazetesi, Mesut Mezkit tarafından kaleme alındı
https://www.sesgazetesi.com.tr/makale/5515757/mesut-mezkit/genc-ve-genis-dusunmek