Prof. Dr. Musa GENÇ

24 Şubat 1961 (Nüfusta: 15 Mart 1961 ) tarihinde Aydın-Kuyucak’ta doğdu. 1979’da girdiği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden 1983 yılında "İYİ" derece ile mezun oldu. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Bilim Dalındaki yüksek lisans öğrenimini 1985’de tamamladı. 1984-1985 yıllarında bir yıl Orman Bakanlığında "Orman Mühendisi" olarak çalıştı. K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalında 16 Ocak 1986’da "Araştırma Görevlisi", 21 Şubat 1992’de "Doktor", 04 Ekim 1994’te “Doçent” ünvanını kazandı ve 13 Ekim 1992’de “Yardımcı Doçent”, 15 Aralık 1994’te “Doçent” olarak atandı. S.D.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalında, 02 Aralık 1996’de “Doçent” ve 29 Eylül 2000’de “Profesör” oldu. 2008-2011 yıllarında 1 dönem Orman Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalına,03.07.2013’te “Profesör” olarak atandı. ve 2014 Bahar yarıyılında Türkiye’de ilk Ekoturizm Tezli Yüksek Lisans Programını kurdu ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirildi. Danışmanlığını yaptığı 6 öğrenciden 4’ü tezlerini başarıyla savunarak mezun oldu. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde, Silvikültür Anabilim Dalı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Ulusal kuruluşlarca desteklenen 1 projede danışmanlık, 9 projede yürütücülük ve 1 projede yardımcı araştırıcılık yaptı. Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransa, Almanya ve Belarus’da mesleki ve bilimsel etkinliklere katıldı. 01.09.2016 tarihi itibariyle emekliye ayrıldı.

03.03.2017’de Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünde yeniden göreve başladı ve 17.12.2017’de dekan olarak ataması yapıldı. 14.02.2018’de Türkiye’deki ilk Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalını ve Tezli Yüksek Lisans Programını kurdu ve bu Anabilim Dalına Başkan olarak görevlendirildi.

Yayımlanmış bir ders notu ve on beş kitabın yazarı/yazarlarındandır. Proje kesin raporları, yüksek lisans ve doktora tezleri dışında toplam 89 bilimsel çalışması mevcuttur. Yönetiminde 17 yüksek lisans ve 3 doktora tezi tamamlanmış olup, halen GRÜ SBE Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı 6 yüksek lisans öğrencisinin bilimsel danışmanıdır.

Devamı...