CHP'li Yıldız: "Yaptığım konuşma çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılmış"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, geçtiğimiz hafta Didim'de yaptığı konuşmanın çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığını dile getirdi. CHP'li Yıldız, "Didim'de yaptığım bir konuşma, bazı kesimler tarafından çarpıtılarak kamuoyuna yanlış aksettiriliyor" dedi.

Hüseyin Çalışkan
Hüseyin Çalışkan Tüm Haberleri
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, geçtiğimiz hafta Didim'de Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde Didim Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapmıştı. CHP'li Yıldız, yaptığı bu konuşmanın farklı kesimlerce çarpıtılarak kamuoyuna yanlış aksedildiğini belirtti. CHP'li Vekil Yıldız, "Üzülerek öğrendim ki, Didim'de yaptığım konuşma çarpıtılarak kamuoyuna yansımış. Ben bulunduğum her ortamda her yerde Aydınlı yurttaşlarımın, Milletimizin çıkarlarını savunan bir milletvekiliyim. Bunu tüm Aydın da bilir. Bizim üretimi engellemek gibi bir amacımız da yoktur" ifadelerini kullandı.

“GÖZDEN KAÇIRMIŞ”


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Uğur Aykaç'ın açıklamaları üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. CHP'li Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir gazetenin haber yapmasıyla açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğum Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Uğur Aykaç bazı noktaları gözden kaçırmış olmalı ki böylesine kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmıştır. Anayasamızın 56. maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmünü içerir. Anayasamızın yine 63. maddesi Devleti; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamak ve bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri almakla görevlendirmiştir. Hiçbir yatırım kararı Anayasamızın 56. ve 63 maddesine aykırı gerçekleştirilemez. Sayın Başkan Aykaç tam da bu maddeleri gözden kaçırmıştır" ifadelerini kullandı.

“KİRALAMA HEM ANAYASAYA HEM DE ANLAŞMAYA AYKIRI”


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Aydın İl Tarım Müdürlüğü Taşburun Balıkçı Barınağı bölgesini kiralamak istemiştir. Tekrar hatırlatmak istiyorum, unutulan ve gözden kaçan noktalar vardır. Bilindiği üzere Taşburun’un büyük bir kısmı Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Milli Park sınırları dahilinde kalmaktadır. Bu sebeple balıkçı barınaklarının işletilmesine dair hükümler, sadece 4717 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri ile bu kanuna bağlı olarak yürürlükte olan diğer mevzuat hükümlerine tabii değildir. Söz konusu bölgenin milli park sınırlarında kalması nedeniyle bölge, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili çevre düzeni planı, uzun devreli gelişim planı ve diğer plan kararlarına tabiidir. Buna göre yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli parkların özellik ve karakterleri bozulmadan korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesine ilişkin esastır. Taşburun Balıkçı Barınağı diye nitelendirilen bölgenin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri gözardı edilerek kiralanması hem Anayasamıza hem de imzaladığımız uluslararası anlaşmalara aykırıdır" dedi.
CHP'li Yıldız, "Taşburun Balıkçı Barınağı, 1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Park sınırları dahilinde kalmaktadır. Büyük Menderes Deltası da uluslararası öneme sahip "A Sınıfı Sulak Alan" özelliğine sahiptir. Taşburun Balıkçı Barınağı 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat hükümleri ile çevre düzeni planı, uzun devreli gelişim planı ve diğer plan kararlarına tabiidir. Ancak davalı İdare tarafından gerçekleştirilen kiralama ihalesinde sürecinin yasalara uygun şekilde yürütülmediği ortadayken Aykaç’ın “ Türkiye üretmesin, içinde bulunduğu bu ekonomik şartların üstesinden gelemesin diye yapılan tüm çalışmalar açıkça hainliktir” demesi alanın önemini tam bilmediğinden olsa gerek, sorunu salt balık üretim çiftlikleri konusuna indirgemektedir" dedi.

BÖLGENİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Taşburun Balıkçı Barınağı bölgesinin Önemli Doğa Alanları içerisine girdiğini söyledi. CHP'li Yıldız, "İlgili kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanan Taşburun Balıkçı Barınağı bölgesini de içine alan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında alan “Önemli Doğa Alanları” olarak tanımlanmıştır. İlgili planın Plan Hükümlerinde; “8.9.2. Önemli Doğa Alanları 8.9.2.1. Bu bölgelerde yapılacak uygulamalarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır. 8.9.2.2. Bu alanlarda, bu planla yapılaşmaya açılmış bölgeler dışında kalan yerlerde oluşacak yeni yatırım ve yapılaşma taleplerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması zorunludur” kararını içermektedir" ifadelerini kullandı.

MİLLİ PARKLAR KANUNUNA DEĞİNDİ


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, açıklamasında 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa da değindi. Kanunun maddelerini de açıklayan CHP'li Yıldız, "Sizlere bazı maddelerden bahsetmek istiyorum. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 14. maddesinde "Bu Kanun kapsamına giren yerlerde; a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz” hükmü ile ekosistemin korunmasına şartsız önem verir. Yine aynı kanunun 21. maddesinde "Milli park ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Bakanlıkça izin verilebilir” hükmü ile Milli Park sınırları dahilinde kalan Taşburun Balıkçı Barınağı ile ilgili işlemlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün iznini şart koşmaktadır. Yine aynı kanunun 22. maddesine göre hazırlanan Milli Parklar Yönetmeliğine yer alan 5. madde "Bu yönetmeliğin uygulandığı yerlerde; A) Genel olarak; "1- Kanunun 14 üncü maddesi ile yasaklanan faaliyetler yapılamaz. 2- Kaynak değerleri ile koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesinde, ilmi ve teknik araştırmalara en geniş ölçüde yer verilir.” demektedir" ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR BALIKÇILIĞI İŞLEMLERİ YASAK”


CHP'li Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2019 tarihinde onaylanan “Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı kararları dahilinde “3- Genel Hükümler bölümünde; 3.8. Milli Park alanında, bu plan hükümlerinde tanımlananlar hariç hiçbir surette, hangi amaç için olursa olsun doğal bitki örtüsüne zarar verici her türlü faaliyet yasaktır. 3.12. Milli Park içinde yabanıl yaşamı, eko sistemleri, jeomorfolojik yapıyı tehdit edici her türlü, avcılık, kültür balıkçılığı, taş ocağı, kum ocağı, maden işletmesi vb. faaliyetler yapılamaz. Bu plandan önce verilmiş izinler, izin süresi sonuna kadar geçerli olup, uzatılamaz. 3.13. Kıyılarda doğal kıyı çizgisini, iç kesimlerde ise arazinin doğal topoğrafik yapısını değiştirecek hiçbir kazı-dolgu yapılamaz, kum, taş ve maden ocağı kurulamaz, kum, çakıl, saz, yosun çekilemez, gerek kıyılarda gerekse, iç kesimlerde moloz, cüruf, çöp vs. atılamaz ve dökülemez” hükümleri ile milli park alanında doğal bitki örtüsünün korunmasına öncelik verilir ve kültür balıkçılığı işlemlerinin uygulanmasına yasak koyar" diye belirtti.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, son olarak "Öte yandan, bütün bu yasal mevzuatlar dahilinde, milli parklardan sorumlu ilgili kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 6 Ağustos 2007 tarihinde Aydın Valiliğine yazmış olduğu B.18.0.DMP.0.01.03/5491/1551-5602-44181 sayılı “Dilek Yarımadası, Menderes Deltası” konulu kurum görüş yazısında balık çiftliklerine Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası- Karina Dalyanı bölgesi açıklarında izin verilmemesi, varsa verilmiş olan izinlerin iptal edilmesi, ileride telafisi mümkün olmayacak olumsuzlukların önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği yönündedir" ifadelerini kullandı.

15 Tem 2022 - 13:35 Aydin/ Didim- Gündem

Muhabir  Hüseyin Çalışkangöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aydın Ses Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aydın Ses Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aydın Ses Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aydın Ses Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Sitemizi nasıl buldunuz?